Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/koknese_veseligaka_vide_visiem/ar_labiem_rezultatiem_notikusi_projekta_koknese__veseligaka_vide_visiem_uzraudziba
Drukas datums: 13:25:40 06.03.2021

Ar labiem rezultātiem notikusi projekta „Koknese – veselīgākā vide visiem!” uzraudzība

14.12.2018

logo_3.jpg26.novembrī Koknesē ieradās Veselības ministrijas Projektu vadības nodaļas vecākā referente Sibilla Neimane un Slimību profilakses un kontroles centra Slimību profilakses nodaļas koordinētāja Elīna Meikšāne, lai veiktu ESF projekta „Koknese – veselīgākā vide visiem!” uzraudzību. Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs ir Eiropas Sociālā fonda finansētās veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu programmas sadarbības iestādes.

Abas minēto iestāžu pārstāves apmeklēja vienu no projekta pasākumiem – fizioterapeites Žanetes Vingres vadīto lekciju „Bērna attīstība pirmajos dzīves gados”, kas notika Kokneses Tūrisma centra telpās. Pasākumā tika vērtēta tā struktūra, atbilstība pasākuma programmai, pasākuma dalībnieku informēšana par projektu un par organizatoriskajām lietām. Tāpat arī tika vērtēta pasākuma vadītāja prasme saistoši pasniegt tēmu, pasākuma atbilstība politikas plānošanas dokumentiem, rekomendācijām, definētajām veselības jomām, vai pasākumā sniegtā informācija ir viegli uztverama un saprotama apmeklētājiem, vai tā ietver arī padomus turpmākai rīcībai pēc pasākuma, tādējādi veicinot veselības paradumu maiņu. Pasākuma novērtēšanas kritērijos bija arī informācijas izplatīšana par pasākumu (vai tā notikusi laicīgi), materiāltehniskais novērtējums (pieejams projektors, ekrāns, palīglīdzekļi), atsauksmju ievākšana no apmeklētājiem.

Visos kritērijos Kokneses novada dome ieguva augstāko novērtējumu, tādējādi gūstot apliecinājumu, ka projektā ieguldītais laiks un resursi ir nesuši rezultātus. Uzraugošo personu skatījumā šis pasākums ir atbilstoši organizēts, vērsts uz bērnu fizisko attīstību, motorikas attīstību, zīdaiņu pareizu nēsāšanu un var tikt ieteikts kā labās prakses piemērs. Projekts „Koknese – veselīgākā vide visiem!” notiek jau otro gadu, projekta vadītāja Ieva Rusiņa gadā administrē līdz 200 pasākumu īstenošanu vietējiem iedzīvotājiem saskaņā ar projekta pasākumu plānu, kas izstrādāts 3 gadiem.

Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk apmeklēt projekta pasākumus un aktīvi sekot līdzi informācijai projekta Facebook lapā https://www.facebook.com/veseligikoknesesnovada/, pašvaldības mājaslapā http://koknese.lv/koknese_veseligaka_vide_visiem un Kokneses Novada Vēstīs.

 Informāciju sagatavoja:

Kokneses novada domes Attīstības nodaļa, T.65133636