Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/stradajosiem_iespeja_sanemt_esf_finansejumu_izglitibai
Drukas datums: 21:46:05 19.09.2018

Strādājošiem iespēja saņemt ESF finansējumu izglītībai10.10.2017

ESF projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros nodarbinātām personā vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājošie pensionāriem) ir iespēja pieteikties jaunu prasmju, citu profesiju apgūšanai vai pārkvalifikācijai.

Visā Latvijā tiek piedāvāts apgūt 743 programmas 4 nozarēs - būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Konkrēts mācību programmu piedāvājums www.macibaspieaugusajiem.lv

Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Mācības var apvienot ar darbu!
No 5.oktobra līdz 6.novembrim iespējams pieteikties mācībām. Izmantojiet šo iespēju!

Piesakieties mācību iestādē vai, ja nepieciešama konsultācija, aicinām konsultēties Aizkraukles pašvaldībā: Aizkraukles Interešu izglītības centrs, projekta koordinatore Rita Vuškāne, aiic@aizkraukle.lv, 29372201.

Mācību iespējas Aizkraukles novadā