Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/skaists_un_aizraujoss_sakums
Drukas datums: 08:07:58 22.06.2018

Skaists un aizraujošs sākums05.09.2017

Bebru pamatskolas 89 skolēni skolas gaitas uzsākuši priecīgā, apņēmības pilnā noskaņā. Ceļš uz skolu 1. septembra rītā vārdu tiešajā nozīmē bija ziedu izgaismots.  13 devītklasnieki skolas pagalmā ieveda divpadsmit pirmklasniekus. Krāsainie rudens ziedi rotāja apsveiktos skolotājus, tehniskos darbiniekus, pirmklasniekus. Ar prieku skolas kolektīvā tika uzņemtas četras jaunas skolotājas: Indra Laba, Līga Kraukle, Lāsma Gūte un Vineta Grinšpone. Sirsnīgus apsveikumus skolēniem, vecākiem un visam skolas kolektīvam atnesa pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pārstāvji, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja, Bebru pagasta bibliotekāres, skolēnu pašpārvalde un, protams, skolas direktore.

Otrā skolas diena skolēniem tika rīkota kā Adaptācijas diena, kurā skolēni vēl nesēdās skolas solos, lai rakstītu un lasītu, bet radoši un atraktīvi sadarbojās 6 pieturās: muzikālajā, sportiskajā, praktiskajā, modernajā, vēsturiskajā, informācijas un tehnoloģiju. Ikvienā pieturā mācību darbība tika organizēta tā, lai mācību saturs tiktu balstīts dažādās kompetencēs. Katrā pieturā apstājās 6 skolēnu grupas.

Praktiskajā pieturā skolotājs Aldis Piliens rosināja atkārtot ģeogrāfijas zināšanas par Latvijas bijušajiem rajoniem, ar āmuru un nagliņām izveidot Latvijas kontūru, tādējādi attīstot skolēnu precizitāti, pirkstu veiklību. Muzikālajā pieturā skolēni ne tikai dziedāja, bet arī dejoja un spēlēja pašu gatavotus mūzikas instrumentus. Septītās klases skolēni klases stundā, izvērtējot Adaptācijas dienu, atzīmēja, ka ļoti patika skolēnu vecāku organizētā pietura. Tajā bērni meklēja visā skolā paslēptos uzdevumus, kuri pašiem jāizpilda: jāsaliek liekamattēls, visiem kopīgi jāuzzīmē klases audzinātājas portrets, jākļūst par otra cilvēka acīm, jāatbild uz āķīgiem jautājumiem. Ātrums, telpu plašums, pārsteiguma momenti  mācības dara aizraujošas. Vēsturiskajā pieturā veicamo uzdevumu atslēgas vārdi bija “Latvija”, “Rīga”, “Karogs”, “Valsts”. Nacionālās identitātes apzināšanās, savas tautas un valsts vēstures zināšanas ir katra cilvēka goda lieta – šāda atziņa pavadīja ikvienu, atstājot šo nopietno pieturu. Strādājot pie datoriem, skolēni modelēja paši savu ārējo izskatu. Vieni atveidoja sevi tieši, neko nepārveidojot, citi radīja savu ideālo, sapņu, stilīgo portretu. Sporta pieturā šoreiz par pārsteigumu nebija ne stafešu, ne bumbas mešanas grozā. Nebija svilpes un hronometra. Visas aktivitātes organizētas tā, lai bērni saprastu, cik sportā un dzīvē svarīga ir draudzība, savstarpēja uzticēšanās un cieņa.

Lai prieks par skaisti pavadīto dienu skolēnu un skolotāju sejās mirdz visā jaunajā mācību gadā! Lai ikviens skolā ienesam smaidu, aizrautību, degsmi, enerģiju un darboties alkas!

Linda Šmite

Dz. Sniedzes foto