Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/senioru_klubina_piladzitis_velejumi_jaunaja_gada
Drukas datums: 01:44:13 19.12.2018

Senioru klubiņa „Pīlādzītis” vēlējumi Jaunajā gadā03.01.2018

Senioru klubiņa "Pīlādzītis" dalībnieki pateicas par sadarbību dažādu pasākumu organizēšanā: Kokneses novada domei, Sociālajam dienestam, Kokneses kultūras nama kolektīvam, kapelai "Aizezeres muzikanti". Paldies par atsaucību veikala "Sēnīte" vadītājai Silvijai Strodei, profesionālajām sava aroda meistarēm: "Kokneses Miesnieka gardumi" pavārei Anitai un konditorei Initai.   Aizvadītā gada nogalē, 28. decembrī, senioru balli "Sapņu putenī" atklājām ar dzejnieka Jāņa Petera dzejas rindām: "Un atkal Tev priekšā ir ceļš, Un iekšā ir tik daudz no jauna, Un pāri tik daudz no vecā, Un cauri ir jādzīvo pašam."  Paldies visiem Kokneses pagasta senioriem, kuri piedalījās sarīkojumā. Paldies viesiem no Aizkraukles senioru biedrības, Bebru pagasta senioru padomei "Mārtiņroze", Iršu pagasta senioru klubiņam "Vālodzīte" par atsaucību un aktīvu dalību ballē. 

Balles "Sapņu putenī" dalībnieku vēlējumi 2018.gadam:  "Lai mūsu klubiņam "Pīlādzītis" daudz jaunu ideju."; "Lai Jaunais gads atnes laimi, prieku, veselību!" ; "Dzīvi nedzīvot, bet tēlot! Visu labu vēlot."; Ilgas Sīles vēlējums: "1) Kad naktī nenāk miegs, uzēdiet sīpolmaizi. 2) Kad klepus moka, ielieciet mutē  uz pusēm pārgrieztu sīpolu arī naktī guļot. 3) Tikai nekļūstiet paši kā sīpoli bez iekšējā kodola."; "Lai koši, kupli, dāsni, dzīvīgi! Lai pietiek!"; "Vēlu veselību, laimi  Jaunajā gadā un lai nekad nav tā, ka nav nekā…."; "Lai Jaunā gadā piepildās tas, kas vecajā meklēts un neatrasts." Visi vēlējumu oriģināli atrodas senioru klubiņa telpās.

"Veiksmi, veselību un izturīgu labo gribu!" vēl senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja.

Tiekamies 2018. gada 3. janvārī pulksten 12 klubiņa "Pīlādzītis" telpās.

Zenta Bērziņa,

senioru klubiņa "Pīlādzītis" vadītāja

Lonijas Brokas foto