Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/patiesi_un_sirsnigi_esi_suminata_latvija
Drukas datums: 14:55:52 16.12.2018

Patiesi un sirsnīgi. Esi sumināta. Latvija!17.11.2017

Bebru pamatskolas muzikālais teātris un dziedošās skolotājas pamatskolas kuplo saimi pulcēja uz svētbrīdi, lai pieminētu Latviju tās 99.dzimšanas dienā.

“Piemini, Latviju, latvi, ik stundas ik brīdi, labās un ļaunās dienās, bet jo sevišķi, kad tev labi klājas!” aicinājis Jānis Jaunsudrabiņš, un skolēni to dara, zinot, ka Latvija sumināma vienīgi ar labiem darbiem. Līdz valsts lielajiem svētkiem katram jāpagūst izdarīt 100 labus darbus Latvijai.

 Latvija jau pieminēta 21. gadsimta tehnoloģiju triumfa laikmetam pārsteidzoši  glītos ar roku rakstītos tekstos, kas apskatāmi rokrakstu parādē. Latvija pieminēta zīmējumos, jaunrades darbos, vēstures zināšanu konkursos, dziesmās, dejās un dzejas deklamācijās. Klātesošie uzzināja prasmīgāko rudenīgās Latvijas zīmētāju vārdus. Nozīmīgs zīmēšanas konkurss par Latvijas tēmu notiks vēl – 2. semestrī, kad skolēni atkal tiks rosināti radīt ko jaunu Andra Kristona atbalstītajā konkursā “Mans lepnums – Bebru pagasts”.

“Tev, pasaulīt, par pilsoni nederu”, tā vairākkārt atkārtoja muzikālā teātra dalībnieki, jo dzejniece Māra Zālīte un skolotāja Dz. Sniedze mācījusi būt līdzatbildīgiem par to, kas notiek dzimtenē. “Bez manis te lazdas neziedēs un Ziemassvētki neatbrauks rakstītās kamanās”, runāja zēni un meitenes – izjusti un patiesi.

5. klases skolnieks Emīls un 6. klases skolniece Renāte nekautrējās nolasīt savus emocionāli personiskos stāstus par to, ko viņiem nozīmē Latvija un Latvijas brīvības izcīnītāji, precīzāk, Emīla vecvecmāmiņas brālis. Vēstures skolotāja Ieva Puniņa vienmēr vērš uzmanību uz bijušo, uz saknēm, uz senčiem, bez kuru palīdzības mums neiztikt. Tikai tam, kam ir pagātne, būs nākotne.

Skolas direktore Lidija Degtjareva, uzrunājot klātesošos, uzsvēra mazas valsts lielo spēku, vēlēja Dieva svētību Latvijai.

Vārdi mijās ar melodijām, saules stari – ar sveču liesmiņām, Latvijas iepriekšējās jubilejas svinības – ar šīm. Viss plūst un mainās, bet mīlestība pret Latviju paliek. “Tavas mājas ir tava laime, tava zeme – tā tava sirds, un tas siltums, kas nāk no ļaudīm, tas nāk no sirds,” tikpat silti un skaisti kā Normunds Zušs un “Dzeguzīte” dziesmu par Laimīgo zemi noslēgumā nodziedāja arī muzikālā teātra dalībnieki un dziedošās skolotājas Liānas Haritonovas vadībā.

Patiesi un sirsnīgi, tā pieminējām Latviju – savu Laimīgo zemi.

Bebru pamatskolas informācija, 

Dz. Sniedzes foto