Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/noslegta_vienosanas_par_projekta_dabas_pieminekla_aizsargajama_dendrologiska_stadijuma_kokneses_parks_teritorijas_labiekartosana_nr_1_08_268_2018_istenosanu
Drukas datums: 00:07:34 26.05.2019

Noslēgta vienošanās par projekta “Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana” , Nr. 1-08/ 268 /2018 īstenošanu08.06.2018

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un Kokneses novada dome ir parakstījusi līgumu  par projekta Nr. Nr. 1-08/ 268 /2018 "Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana" īstenošanu.

Projekta mērķis  - realizēt dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” dabas aizsardzības plānā paredzētās aktivitātes, veicinot parka pievilcību, paaugstinot labiekārtotības līmeni un nodrošinot labvēlīgus apstākļus tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem parkā atrodamo dabas bagātību, kultūrvēsturisko vērtību un vides iepazīšanai.

Projekta ietvaros plānots ierīkot apgaismojumu Kokneses parkā no koka skulptūras „Mūžībai” līdz estrādei un Kokneses pilsdrupām 770 m garumā.

Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 57 603,82 EUR, no tām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 70% jeb 40 323,00 EUR un Kokneses novada domes līdzfinansējums ir 30 % jeb 17 280,82 EUR.

 "PROJEKTU ATBALSTA VIDES AIZARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA"