Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/krustabas_kokneses_pilsdrupas
Drukas datums: 22:42:06 17.06.2019

Krustabas Kokneses pilsdrupās25.08.2014

Cilvēka dzīvē ir trīs lielie mūža godi: krustabas, vedības un bedības. Katrs ar godu godājams un svinams. Latviešu tradicionālajā kultūrā krustabas svinētas divas dienas, jo tikai otrajā dienā ir darināts šūpulis, tas kārts un pāde tikusi pie dāvanām. Mūsdienās gandrīz vienmēr šis gods ir vienas dienas vai dažu stundu garumā.

Folkloras kopa "Urgas" jau vairākkārt ir atsaukusies aicinājumiem iet kūmās un vadīt krustabu godu, bet nevienu reizi vēl līdz šim tas nav noticis Kokneses pilsdrupās. Bet jāsaka, ka šai vietā ir labi, un to var darīt! Par to mēs esam pārliecinājušies arī senlatviešu kāzu norisēs. Te patīk gan kāziniekiem, gan tagad arī krustabu viesiem. Paldies laipnajiem darbiniekiem, kas vienmēr uztur Kokneses vienu no svarīgākajiem tūrisma objektiem kārtībā!

Krustabās neiztikt bez lasītiem ļaudīm. Tie ir tie, kas var uguni saujā nest. Parasti aicināti no savas dzimtas, mūsdienās arī paši tuvākie draugi. Bet paši svarīgākie ir dižie kūmas - krusttēvs un krustmāte. Krustabās pādīte tiek pie sava otra, stiprā vārda. Arī šoreiz tā notika. Šo vārdu zina tikai dzimtas locekļi. Interesants ir ātrais mielasts, kas notiek pašā svinību sākumā. Cieši sastājoties un nerunājot, visi kūmas, cienājas ar baltiem ēdieniem un dzērieniem, lai pādīte augtu čakla un nebūtu pļāpīga, lai tai viegla un gaiša dzīve un zobiņi skaisti augtu.

Notiek arī pādes dīdīšana, kad katra kūma iedīda savu tikumu un dod savu padomu mazajam bērniņam. Un šoreiz gandrīz visi kūmas to gribēja darīt. Sirsnīgi un mīļi. Tikai pēc tam atkal mazā pādīte, dabūjusi savu otru, stipro vārdu, tiek atdota māmiņas maigajās rokās, bet viņa to liek šūpulī.

"Skauģim akmens,

Man pāde rokā."

Lai mums visiem gaiši un skaisti krustabu godi! Lai top!

Inguna Žogota