Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/kokneses_zinge_skan_jau_septito_pavasari
Drukas datums: 07:05:48 24.03.2019

"Kokneses Ziņģe" skan jau septīto pavasari08.04.2018

"Kokneses Ziņģe" ir kļuvusi par pavasara vēstnesi, jo koknesieši jau ielāgojuši -  dienā, kad no Latvijas novadiem un pilsētām sabrauc ziņģētāji un stāstnieki, sākas īsti pavasarīgs laiks. Tā arī bija 7. aprīlī, kad Kokneses kultūras namā zumēja kā priecīgā bišu stropā – 17 dziedoši kolektīvi un četri drosmīgi stāstnieki bija septītās "Kokneses Ziņģes" galvenie varoņi un saulainā laika nesēji. Pārkāpjot nama slieksni, uzreiz varēja nokļūt omulīgā amatnieku tirdziņa rosībā, bet pašmāju muzikanti ik nācēju sagaidīja lustīgi ziņģējot.

Inguna Žogota, šī pasākuma izlolotāja un folkloras kopas "Urgas" vadītāja atzina: '"Kad 2012. gadā sākām "Kokneses Ziņģi", pārņemot šo tradīciju no "Viļānu Ziņģes", pat iedomāties nevarējām, ka pēc septiņiem gadiem šī zāle būs ziņģes draugiem piepildīta! Paldies uzticīgajiem dziesmas draugiem un stāstniekiem!"  Šī gada sākumā, ziņģējot Viļānos, folkloras kopa "Urgas" mājup pārveda ceļojošu titulu "Zelta lakstīgala". Aizņemoties ideju par balvu, pasākuma sākumā tika paziņots, ka "Urgu" dāvāto ceļojošo lādīti saņems kolektīvs, kas iegūs vislielākās skatītāju un ziņģētāju simpātijas.

Šoreiz pasākuma vadītājas lomā iejutās jaunā un talantīgā mūziķe, topošā kultūras darbiniece Monta Skuja, kuru koknesieši labi pazīst kā kapelas "Aizezeres muzikanti" vijolnieci un solisti.

Nenoliedzami, "Kokneses Ziņģe" ir arī tērpu un tautas instrumentu parāde. Katrs kolektīvs bija padomājis par savai dziesmai atbilstošu ārējo veidolu: latviešu tautas tērps vai koši un krāsaini dāmu tērpi gluži kā no žurnāla "Atpūta" modes lapām katram priekšnesumam piešķīra savu "odziņu". "Kokneses Ziņģe" ir arī tā vieta, kur godā tiek celti tautas mūzikas instrumenti – arī šajā reizē līdzās skanēja kokles un cītaras, bandžo un mandolīna, akordeons, tuba un kontrabass, un vēl citi skaņu radītāji. Tautas tradīciju kopa "Budēļi" no Rīgas savā dziesmotajā stāstā meistarīgi uzspēlēja uz ķemmītēm!

Septītajā "Kokneses ziņģē" jau ar pirmo priekšnesumu Aizkraukles kultūras nama folkloras kapela "Karikste" uzbūra zaļumballes gaisotni ar Alfrēda Vintera melodijām. Arī turpinājumā vairākkārt skanēja ziņģes no 20. gadsimta 20. – 30.gadu zelta laikiem: brāļu Laivinieku un daudzas citas, kas tolaik uz nebēdu dziedātas zaļumballēs, bet bija arī pērles, kas no sendienām glabātas, pirms daudziem gadiem pierakstītas un 21. gadsimtā atkal celtas saulītē. Lielvārdes folkloras kopa "Josta" jau kuro gadu pēc kārtas uz Koknesi atved kādu no šīm retajām pērlēm.

Vistālāko ceļu bija mērojusi kapela no Snēpeles "Kā ir, tā ir", kas arī savā priekšnesumā atklāja ziedošu ainiņu no zaļumballes noskaņas un Valkas folkloras kopa "Nāburgi", viņu dziedātā dziesma krievu valodā "Mīļais tu mans" izpelnījās dedzīgus skatītāju aplausus.

Starp ziņģētājiem lieliski iederējās četri stāstnieki. Divi no viņiem bija no Valkas folkloras kopas "Nāburgi": skatītājus izsmīdināja Māra Graša asprātīgais stāsts un sajūsmināja Mārītes Magones neticamais piedzīvojums. Sandra Kazimiraite-Eglīte no Dobeles jau pagājušajā gadā aizrāva ar sava stāsta patiesumu, bet šajā reizē greznajā princeses tērpā Sandra izstāstīja ļoti mūsdienīgu pasaku. Savukārt stāstniece Alla Kozlovska no Viļāniem savaldzināja ar savu latgalietes temperamentu.

"Teikas muzikanti" ir gadu ziņā vieni no jaunākajiem "Kokneses ziņģes" dalībniekiem, bet koknesiešiem jau labi pazīstami un iemīļoti. Viens no viņiem - Jānis Feldmanis ir pazīstams vislabāk, jo bērnības un skolas gadus ir pavadījis Bebros. "Ja dzied, spēlē un uzdanco ar tādu jaunības dzirksti kā "Teikas muzikanti", ir skaidrs, ka ziņģei būs ilgs mūžs! Ziņģes vakara noslēgumā atraktīvie jaunieši saņēma folkloras kopas "Urgas" dāvāto ceļojošo lādīti, jo tieši viņi ieguva vislielāko skatītāju un citu ziņģētāju atzinību.

Vienmēr īpaši gaidīti uz skatuves ir mājinieki. Kapela "Aizezeres muzikanti" teatrāli izstāstīja stāstu par Daugavas laivinieku. Un viņiem šķiet, ka šī ziņģe ir pierakstīta Koknesē. "Kokneses zēni" šoreiz uzstājās vēl kuplākā sastāvā kā pagājušajā gadā, un viņiem brīnišķīgi izdevās iekurt mīlas dzirkstelīti dāmu sirdīs, dziedot ziņģi "Meitu māte bēdājās" un "Es katru sestdien's vakaru". Folkloras kopa "Urgas" savā repertuārā meklē un atrod daudziem nezināmas ziņģes. Arī šoreiz vienu ziņģi "Viens zēns pa lauku gāja" dziedātājas bija atradušas garamantās, to dziedājusi Agnēze Brance, ieskaņojis Jānis Rozenbergs 1985. gadā Baškīrijā, Arhangeļskas novadā, Arhlatviešu ciema teritorijā.

Paldies par ziņģes godā celšanu arī Dobeles Novadpētniecības muzeja folkloras kopai "Leimaņi", Salas kultūras nama ziņģu ansamblim "Rota", Suntažu folkloras kopai "Saule", Cesvaines folkloras kopai "Krauklēnieši", tautas muzikantam Mārim Meisteram no Mazsalacas novada Sēļu pagasta un Aldai Vinterei no Rūjienas, Pļaviņu folkloras kopai "Āre", tautas mūzikas kopai "Sēļu muižas muzikanti" un Bulduru mākslas nama folkloras ansamblim "Mare".

Folkloras kopa "Urgas" sirsnīgi pateicās visiem koncerta dalībniekiem un atbalstītājiem, kā arī izskanēja solījums satikties nākamajā pavasarī, jo pirmie ziņģētāji ir jau pieteikuši savu dalību!

Šogad tautā mīlētajam mūziķim Eduardam Rozenštrauham tāpat kā Latvijai svinam 100. dzimšanas dienu. Pasākuma noslēgumā kopīgi dziedātais "Zilais lakatiņš" apliecināja, ir dziesmas, kas dzīvo ilgāk par viena cilvēka mūžu.

Sarmīte Rode

Anitas Šmites foto