Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/jaunumi/arkartas_sede_skata_jautajumu_par_kokneses_estrades_ekas_nojauksanu
Drukas datums: 00:46:54 26.05.2019

Ārkārtas sēdē skata jautājumu par Kokneses estrādes ēkas nojaukšanu13.06.2018

Šī gada aprīlī tika uzsākti Kokneses estrādes un pieguļošās teritorijas (soliņu, deju laukuma) pārbūves darbi par kopējo summu 181 173,53 eiro.

Būvdarbu laikā veicot demontāžas darbus būvobjektā “Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē” tika atklātas problēmas, kas saistītas ar esošiem pamatiem un ēkas nesošo konstrukciju tehnisko stāvokli.

2018.gada 12.jūnijā tika sasaukta Kokneses novada domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts lēmums par estrādes ēkas nojaukšanu.

Deputāti kopā ar būvniecības procesā iesaistītajām personām pirms sēdes apsekoja objektu un pārliecinājās par situāciju dabā. Būvdarbu laikā pēc paneļu demontāžas un aiļu izbūves parādījās caurejošas deformācijas plaisas būves nesošajā konstrukcijā, kas apdraud ēkas noturību. Parādoties pirmajām plaisām, tika veikta plaisu fiksācija, lai pārliecinātos, ka plaisas nepletīsies, bet tomēr plaisas šobrīd turpina plesties.

Būvnieks ir iesniedzis domei iesniegumu ar uzskaitītām problēmām, kuras atklājušās būvdarbu laikā un kuru dēļ turpināt ēkas pārbūves darbus bez papildus risinājumiem un finansējuma nav iespējams.  Kā piemēru no būvnieku iesnieguma varam minēt: “Būves atsevišķās asīs nav pamatu bloku, esošajā sienā nav pilnais ķieģeļu mūris, bet tā ir izbūvēta no atsevišķiem slāņiem: ķieģeļi - pamatu bloki - ķieģeļi. Ķieģeļa slāņi nav saistīti savā starpā. Esošo, projektā paliekošo būvkonstrukciju (sienas, pamati) stāvoklis un to tehniskais izpildījums neatbilst tehniskajā projektā uzrādītajam. Pastāv reāla iespēja, ka turpinot būvdarbus, ēkas nesošās konstrukcijas var sabrukt, kas rada nopietnu apdraudējumu būvniekiem, kuri veic darbus objektā. Būvdarbi ir apturēti tikai estrādes ēkas daļā, projektā paredzētie pārējie darbi norit pēc plāna.”

Kā skaidro būvuzraugs Raimonds Jansons: "Siena nav viendabīga, tā ir salikta no 30 cm bieziem betona blokiem un apmūrēta no otras puses ar caurumoto ķieģeli, pa vidu atstājot gaisa spraugas. Savstarpēji sašūts kopā šis mūris ir tikai pēc 14 ķieģeļu rindām, kas neatbilst noteikumiem un būvnormatīviem. Šis ir 3. grupas objekts, kas būs jānodod ekspluatācijā un kuru kontrolē būvniecības birojs. Bažas rada sienas turpmākā nestspējība. Jāpiemin, ka projektētājs bija uzrādījis pamatus 2 bloku dziļumā, bet dabā ir tikai viens bloks, kurš balstīts uz melnzemes augsnes kārtas, no kā izriet jautājums – vai nesošās sienas pamati atbildīs uzrādītajiem faktiem dokumentos. Ir pamatotas aizdomas par ēkas tālāku deformāciju. Uz doto brīdi pie pēdējām divām asīm ir kategoriski aizliegts turpināt būvdarbus."

Ārkārtas sēdes noslēgumā ar deputātu balsu vairākumu tika pieņemts lēmums: Veikt grozījumus būvprojektā “Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē”, risinot jautājumu par daļēju  būves (ēkas) demontāžu. Daļēju tāpēc, ka deju laukums un soliņu izbūve turpināsies kā plānots, nojaukta tiks tikai pati estrādes ēka.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, kā arī to, ka ēka arhitektoniski nav augstvērtīga,  nebūtu finansiāli lietderīgi veikt papildus darbus ēkas esošo konstrukciju saglabāšanai, jo tas būtu tehnoloģiski sarežģīti, neadekvāti dārgi un nav garantijas, ka stiprināšanas darbi novērsīs ēkas deformēšanos uz ilgu laiku. Lai nostiprinātu esošo brūkošo ēku, pirmkārt, būtu jāveic tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde, būvkonstrukciju aprēķini, jāizstrādā stiprināšanas darbu tehniskais projekts, pēc tam būtu jāpasūta minētā tehniskā projekta ekspertīze, jo estrāde ir 3. grupas būve. Vēl būtu jāveic ēkas konservācijas darbi, kamēr norit dokumentu sakārtošana. Visas šīs darbības saistītas ar nesamērīgi augstām izmaksām un ilgu laika periodu.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs teic, ka pēc estrādes ēkas demontāžas kopīgi tiks risināts jautājums par mūsdienīgu estrādes ēkas veidolu, kas iekļautos kopējā ainavā. Īstenojot pašreizējo projektu, līdz šī gada rudenim tiks izveidots jauns deju laukums un uzstādīti soliņi ar bruģētu pamatni.

"Gribam informēt iedzīvotājus, ka turpināsim darbu pie jaunas estrādes izbūves. Meklēsim iespējas piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai Koknesē būtu jauna un mūsdienīga estrāde, kurā notiks gan mūsu daudzo pašdarbības kolektīvu, gan viesmākslinieku koncerti," uzsver Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris.

Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā, ka ēka atrodas avārijas stāvoklī, kā arī aicinām vecākus brīdināt savus bērnus neuzturēties norobežotajā būvlaukumā, jo tas ir bīstami dzīvībai.

Kokneses novada pašvaldības mājaslapā var iepazīties ar ārkārtas sēdes protokolu un sēdes audioierakstu: http://koknese.lv/domes_sedes

Kokneses novada domes informācija

Anitas Šmites foto