Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/zemes_gabalu_izsole_bebru_pagasta
Drukas datums: 10:47:14 26.01.2021

Zemes gabalu izsole Bebru pagastā

05.11.2020

Kokneses novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sekojošus zemes gabalus Bebru pagastā:

Nosaukums,

kadastra apzīmējums

Platība  ha        

Izsoles  sākuma cena   euro

Solis euro

Nodrošinājums    euro

Reģistrācijas maksa euro

Izsole

Strazdi-1

32460020033

0,80

1370,00

100

137,00

30,00

08.12.2020.

plkst.10.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Cauņu pļavas

32460020132

8,36

12200,00

100

1220,00

30,00

08.12.2020.

plkst.10.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Blakus Luķu zemei

32460030058

1,67

1690,00

100

169,00

30,00

08.12.2020.

plkst.11.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Dzērvēnu nomas zeme

32460050099

1,27

3040,00

100

304

30,00

08.12.2020.

plkst.11.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Dimantu māja

32460070129

32460070130

 

0,3524

1,2700

 

4100,00

 

100

 

410,00

 

30,00

08.12.2020.

plkst.14.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Blakus Šļakānu zemei

32460070068

 

1,69

 

4200,00

 

100

 

420,00

 

30,00

08.12.2020.

plkst.15.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Pie Ceļmalniekiem

32460070094

0,80

2110,00

100

211,00

30,00

08.12.2020.

plkst.15.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Blakus Roplaiņiem

32460060254

0,74

1710,00

100

171,00

30,00

08.12.2020.

plkst.16.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Cielavas

32460080048

3,23

6400,00

100

640,00

30,00

09.12.2020.

plkst.10.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Kalna Mitri

32460080128

2,22

3900,00

100

390,00

30,00

09.12.2020.

plkst.10.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Pie Purmaļu mājas

32460020115

3,96

3600,00

100

360,00

30,00

09.12.2020.

plkst.11.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Klāņu zeme

32460020093

2,98

6000,00

100

600,00

30,00

09.12.2020.

plkst.11.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Pie Āboliņiem

32460040085

1,79

3300,00

100

330,00

30,00

09.12.2020.

plkst.12.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Pļava pie Grīvu meža

32460050069

3,39

5800,00

100

580,00

30,00

09.12.2020.

plkst.14.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Pret Dambīti

32460060164

2,56

5100,00

100

510,00

30,00

09.12.2020.

plkst.15.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

Gaidupes Ganības

32460060179

2,25

3700,00

100

370,00

30,00

09.12.2020.

plkst.15.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Paraugs z/s lēmumam

 Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 04.12.2020.plkst.10.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai elektroniski uz e-pastu: dome@koknese.lv.

Ar izsole noteikumiem var iepazīties un pieteikumu lejupielādēt  Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv

Ar objektiem dabā var iepazīties sazinoties iepriekš ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Pabērzu pa tālruni  20016603.