Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/pardod_sausu_malku_izsole
Drukas datums: 10:16:52 26.01.2021

Pārdod sausu malku izsolē

07.10.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Kokneses pamatskola - attīstības centrs pārdod izsolē tai piederošos 70 kubikmetrus sausu malku. 

Malku pirms izsoles var apskatīt, saskaņojot iepriekš pa tālruni 28662846.

Malkas izsoli rīko Kokneses novada domes izsoles komisija. Malka tiek pārdota mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pa daļām. Katras daļas apjoms - 10 kubikmetri ar izsoles sākuma cenu 304,80 euro plus PVN. Izsoles solis 10 euro.

Lai piedalītos Malkas izsolē, līdz 2020. gada 9. novembra plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas maksas 10 euro  un drošības naudas 30,48 euro nomaksu.

Malkas izsole notiks 2020. gada 10. novembrī no plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva zālē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes mājaslapā www.koknese.lv (pašvaldība-izsoles).

Jautājumos par izsoli zvanīt darba laikā pa tālruni 29716779.

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa