Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/nekustama_ipasuma_izsole5
Drukas datums: 09:47:55 26.01.2021

Nekustamā īpašuma Izsole

13.07.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo trīs istabu dzīvokli ar kadastra Nr. 32549000025 platība 60.7 m2  "Madaras"-8, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākuma cena 2910 euro  (divi tūkstoši deviņi simti desmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2020.gada 21.augusta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  291, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2020.gada 24.augustā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva  zālē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldībasmājas lapā www.koknese.lv .

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa