Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/meza_cirsmu_izsole2
Drukas datums: 09:32:32 28.09.2020

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo Kokneses novadā, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, sekojošu mežu cirsmas: Kokneses pagastā "Riesti" un "Straumītes", izsoles sākumcena 76 000.00 euro. Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.10.30. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.13.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 7600,00 euro norādot mērķi "Kokneses novada mežu "Riesti" un "Straumītes", cirsmu izsolei." Izsoles  pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot mērķi..Izsoles notiks Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

GROZĪJUMI IZSOLES NOTEIKUMOS

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei