Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/meza_cirsmu_izsole1
Drukas datums: 10:28:50 15.08.2020

Meža cirsmu izsole28.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo Kokneses novadā, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, sekojošu mežu cirsmu: Kokneses pagastā, "Lantupīte", izsoles sākumcena 197 000.00 euro. Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.10.00. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.13.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 19 700,00 euro norādot mērķi "Kokneses novada meža "Lantupīte" cirsmu izsolei." Izsoles  pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot mērķi. Izsoles notiks Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv 

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei