Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/izsoles/dzivokla_izsole1
Drukas datums: 11:08:55 15.08.2020

Dzīvokļa izsole11.12.2018

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā 71,7 m2 ar kadastra Nr. 32609000539 „Liepas”-7, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 3130,00 euro ( trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).  Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2019.gada 9.janvārim  plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 20,00 euro, nodrošinājuma naudas 313,00 euro  nomaksu un izziņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses novadā, Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā. Objekta izsole notiks 2019.gada 10.janvārī pkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1.  telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā  pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes administrācijas ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575