Traktora JUMZ-6KL izsole20.11.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru JUMZ-6KL, valsts reģistrācijas Nr. T3796LC, izlaiduma gads – 1987., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -3273.

Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  2200,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.decembrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no 20.11.2020.līdz 04.12.2020. plkst.9.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

printēt

Zemes gabalu izsole Bebru pagastā05.11.2020

Kokneses novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli atsavina sekojošus zemes gabalus Bebru pagastā:

Nosaukums,

kadastra apzīmējums

Platība  ha        

Izsoles  sākuma cena   euro

Solis euro

Nodrošinājums    euro

Reģistrācijas maksa euro

Izsole

Strazdi-1

32460020033

0,80

1370,00

100

137,00

30,00

08.12.2020.

plkst.10.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Cauņu pļavas

32460020132

8,36

12200,00

100

1220,00

30,00

08.12.2020.

plkst.10.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Blakus Luķu zemei

32460030058

1,67

1690,00

100

169,00

30,00

08.12.2020.

plkst.11.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Dzērvēnu nomas zeme

32460050099

1,27

3040,00

100

304

30,00

08.12.2020.

plkst.11.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Dimantu māja

32460070129

32460070130

 

0,3524

1,2700

 

4100,00

 

100

 

410,00

 

30,00

08.12.2020.

plkst.14.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Blakus Šļakānu zemei

32460070068

 

1,69

 

4200,00

 

100

 

420,00

 

30,00

08.12.2020.

plkst.15.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pie Ceļmalniekiem

32460070094

0,80

2110,00

100

211,00

30,00

08.12.2020.

plkst.15.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Blakus Roplaiņiem

32460060254

0,74

1710,00

100

171,00

30,00

08.12.2020.

plkst.16.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Cielavas

32460080048

3,23

6400,00

100

640,00

30,00

09.12.2020.

plkst.10.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Kalna Mitri

32460080128

2,22

3900,00

100

390,00

30,00

09.12.2020.

plkst.10.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pie Purmaļu mājas

32460020115

3,96

3600,00

100

360,00

30,00

09.12.2020.

plkst.11.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Klāņu zeme

32460020093

2,98

6000,00

100

600,00

30,00

09.12.2020.

plkst.11.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pie Āboliņiem

32460040085

1,79

3300,00

100

330,00

30,00

09.12.2020.

plkst.12.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pļava pie Grīvu meža

32460050069

3,39

5800,00

100

580,00

30,00

09.12.2020.

plkst.14.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pret Dambīti

32460060164

2,56

5100,00

100

510,00

30,00

09.12.2020.

plkst.15.00

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Gaidupes Ganības

32460060179

2,25

3700,00

100

370,00

30,00

09.12.2020.

plkst.15.30

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

 Pieteikšanās uz minētajiem objektiem noteikta līdz 04.12.2020.plkst.10.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzams Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, LV-5113 vai elektroniski uz e-pastu: dome@koknese.lv.

Ar izsole noteikumiem var iepazīties un pieteikumu lejupielādēt  Kokneses novada mājaslapā www.koknese.lv

Ar objektiem dabā var iepazīties sazinoties iepriekš ar Bebru pagasta pārvaldes vadītāju Ilzi Pabērzu pa tālruni  20016603. 

printēt

Pārdod sausu malku izsolē07.10.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Traktora izsole09.09.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru NEW HOLLAND 8160, valsts reģistrācijas Nr.T 9148LA, izlaiduma gads – 1998., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -17370.
Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  9 900,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.oktobrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no  16.09.2020. līdz 01.10.2020. plkst.12.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819
Pieteikuma veidlapa 

Izsoles noteikumi 

printēt

Paziņojums par traktora izsoli12.08.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru NEW HOLLAND 8160,

valsts reģistrācijas Nr.T 9148LA, izlaiduma gads – 1998., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -17370.

Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  11 000,00 euro.

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole13.07.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole 25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole 25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Cirsmu izsole29.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole11.05.2020

IZSOLE NOTIKUSI. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nomas izsole31.03.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSLĒGTS NOMAS LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu

Apbūves zemesgabala izsole17.03.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru pagasta pagraba un zemes nomas tiesību Izsole

17.03.2020 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole07.02.2020

IZSOLE NOTIKA. NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top