faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Meža cirsmu izsole28.12.2018

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo Kokneses novadā, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, sekojošu mežu cirsmas: Bebru pagastā "Grīvas 1" un Iršu pagastā "Pie Ošiem", izsoles sākumcena 105 000.00 euro. Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.11.00. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.13.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 10 500,00 euro norādot mērķi "Kokneses novada mežu "Grīvas 1" un "Pie Ošiem" cirsmu izsolei." Izsoles  pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot mērķi.Izsoles notiks Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Meža cirsmu izsole28.12.2018

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo Kokneses novadā, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, sekojošu mežu cirsmas: Kokneses pagastā "Riesti" un "Straumītes", izsoles sākumcena 76 000.00 euro. Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.10.30. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.13.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 7600,00 euro norādot mērķi "Kokneses novada mežu "Riesti" un "Straumītes", cirsmu izsolei." Izsoles  pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot mērķi..Izsoles notiks Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties  pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

GROZĪJUMI IZSOLES NOTEIKUMOS

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Meža cirsmu izsole28.12.2018

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo Kokneses novadā, saskaņā ar sarakstiem izsoles noteikumos, sekojošu mežu cirsmu: Kokneses pagastā, "Lantupīte", izsoles sākumcena 197 000.00 euro. Izsole notiks 2019.gada 21.janvārī plkst.10.00. Pieteikums izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 17.janvāra plkst.13.00, pievienojot maksājumu dokumentus par dalības maksu 50,00 euro un nodrošinājuma summu 19 700,00 euro norādot mērķi "Kokneses novada meža "Lantupīte" cirsmu izsolei." Izsoles  pieteikumi un dokumenti iesniedzami un adresēti Kokneses novada domes izsoles komisijai  Melioratoru ielā 1, Koknesē , Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113 vai personīgi 2.stāva 13. kabinetā vai kancelejā. Dalības un nodrošinājuma maksas ieskaitāmas  Kokneses novada domes, reģistrācijas Nr.LV90000043494, AS SEB Bankas UNLALV2X, kontā LV22UNLA0035900130701 norādot mērķi. Izsoles notiks Kokneses novada domes administrācijas ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē,1. stāvā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv 

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa izsolei

printēt

Dzīvokļa izsole11.12.2018

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošu nekustamo īpašumu - trīs istabu dzīvokli renovētā mājā 71,7 m2 ar kadastra Nr. 32609000539 „Liepas”-7, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena 3130,00 euro ( trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro).  Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2019.gada 9.janvārim  plkst.10.00 ir jāiesniedz iesniegums ar dokumentiem par dalības maksas 20,00 euro, nodrošinājuma naudas 313,00 euro  nomaksu un izziņu, ka nav nodokļu parādu Kokneses novadā, Kokneses novada domes 13.kabinetā vai kancelejā. Objekta izsole notiks 2019.gada 10.janvārī pkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva 1.  telpā (sēžu zālē). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties internetā  pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv un Kokneses novada domes administrācijas ēkas 13.kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 65128575

printēt

Par traktora T-25A atsavināšanu30.11.2018

Kokneses novada dome pārdod traktoru T-25A, valsts reģistrācijas Nr. T1906LC  par brīvu atsavināšanas cenu 420,00euro (četri  simti divdesmit euro un 00 centi).

Pieteikumi  uz minētā traktora pirkšanu iesniedzami  Kokneses novada domē  13.kabinetā vai kancelejā laikā no 2018.gada 30.novembra līdz 2018.gada 14.decembra plkst. 11.00.

Ja uz tā iegādi īpašumā pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem 2018.gada 18.decembrī plkst.11.00 tiks rīkota  traktora izsole, saskaņā ar  izsoles noteikumiem  pielikumā. 

printēt Lasīt visu ziņu

Par vieglās automašīnas VW PASSAT VARIANT atsavināšanu30.11.2018

Kokneses novada dome pārdod automašīnu  VW PASSAT VARIANT, valsts reģistrācijas Nr. Fl2788  par brīvu atsavināšanas cenu 250,00euro (divi  simti piecdesmit euro un 00 centi).

Pieteikumi  uz minētās automašīnas pirkšanu iesniedzami  Kokneses novada domē  13.kabinetā vai kancelejā laikā no 2018.gada 30.novembra līdz 2018.gada 14.decembra plkst. 11.00.

Ja uz tās iegādi īpašumā pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem 2018.gada 18.decembrī plkst.10.00 tiks rīkota  automašīnas izsole, saskaņā ar  izsoles noteikumiem  pielikumā. 

printēt Lasīt visu ziņu

Koģenerācijas iekārta TEDOM12.06.2018

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” pārdod koģenerācijas iekārtu TEDOM Cento 140 SP  par brīvu atsavināšanas cenu 2 450,00 euro (divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Pieteikumi par minētās koģenerācijas iekārtas pirkšanu iesniedzami  SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”  administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, laikā no 2018.gada 12.jūnija līdz 2018.gada 26.jūnijam plkst. 10.00.

Ja uz tās iegādi pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem ir rīkojuma koģenerācijas iekārtas izsole, saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Pieteikums

Noteikumi_TEDOM.docx

printēt

Meža cirsmu Izsole 07.02.2018

Kokneses novada dome pārdod rakstiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošās  4 meža cirsmas, kas atrodas Kokneses novada, Iršu pagastā sekojošos meža īpašumos  - ar kadastra Nr. 32540020081 ar nosaukumu „ Bebri ” un ar kadastra Nr. 32540030074 ar nosaukumu ”Bergs”,  saskaņā ar sarakstu izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena 36 000 euro (trīsdesmit seši tūkstoši euro).Izsole notiks 2018.gada 27.februārī plkst.10.30. Kokneses novada domes ēkas 1.stāvā Sēžu zālē Nr.1 ,  Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasta, Kokneses novadā. Lai piedalītos Objekta izsolē līdz 2018.gada 27.februāra  plkst.10.00  ir jāiesniedz rakstisku piedāvājumu Kokneses novada domē pēc adreses Melioratoru ielā 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads , LV – 5113 slēgtā aploksnē ar atzīmi „Iršu pagasta meža cirsmu izsole Kokneses novadā. Neatvērt pirms izsoles.”  

printēt Lasīt visu ziņu

Par vieglās automašīnas VW PASSAT atsavināšanu

01.02.2018 08:00 - 16.02.2018 - 10:00 kur : Kokneses novada dome

Kokneses novada dome pārdod automašīnu  VW PASSAT, valsts reģistrācijas Nr. FP 3668 par brīvu atsavināšanas cenu 490,00euro (četri simti deviņdesmit euro un 00 centi).

Pieteikumi  uz minētās automašīnas pirkšanu iesniedzami  Kokneses novada domē  13.kabinetā vai kancelejā laikā no 2018.gada 1.februāra līdz 2018.gada 16.februāra plkst. 10.00.

Ja uz tās iegādi īpašumā pieteiksies vairāk kā viens pretendents, tad  starp šiem pretendentiem ir rīkojuma automašīnas izsole, saskaņā ar  izsoles noteikumiem.

IZSOLES NOTEIKUMI

IZSOLES PIETEIKUMS

Nekustamā īpašuma Izsole

13.06.2017 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI, LĪGUMS NOSLĒGTS.

printēt Lasīt visu ziņu

Dzīvokļa izsole

23.08.2016 10:00 kur : Kokneses novada dome

IZSOLE NOTIKUSI. NOSLĒGTS PIRKUMA LĪGUMS.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top