Lapas karte
AA+A++
A AAA

Izsoles

Nekustamo īpašumu Izsole

05.03.2021

Kokneses novada dome pārdod mutiskā  izsolē ar augšupejošu soli tai piederošos sekojošus  zemes gabalus:

1. "Imantas" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 004 0145,  platība 2,62 ha. Izsoles sākuma cena 6540, euro  (seši tūkstoši pieci simti četrdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro  un drošības naudas  654, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

2. "Kalni" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 005 0089,  platība 1,44 ha. Izsoles sākuma cena 3940, euro  (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit  euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro  un drošības naudas  394, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī plkst.11.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

3. "Burtnieku lauks" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 008 0112,  platība 8,22 ha. Izsoles sākuma cena 15 600, euro  (piecpadsmit tūkstoši seši simti  euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro un drošības naudas 1560, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī plkst.12.00  Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

4. "Upeslīdaces" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 004 0308,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3260 004 0292, platība 8,22 ha. Izsoles sākuma cena 20 705, euro  (divdesmit  tūkstoši septiņi  simti  pieci euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro un drošības naudas 1560, euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī plkst.14.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

5."Pie Stirnupēm" Kokneses pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3260 014 0369,  dzīvojamo ēku apbūves zeme ar platību 0,2359 ha. Izsoles sākuma cena 3125, euro  (trīs tūkstoši viens simts divdesmit pieci euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas  maksas 30 euro un drošības naudas 312,50 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021.gada 13.aprīlī plkst.15.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv

Lēmums un izsoles noteikumi zemes gabalam "Imantas"

Lēmums un izsoles noteikumi zemes gabalam "Kalni"

Lēmums un izsoles noteikumi zemes gabalam "Burtnieku lauks"

Lēmums un izsoles noteikumi zemes gabalam "Upeslīdaces"

Lēmums un izsoles noteikumi zemes gabalam "Pie Stirnupēm"

Nekustamā īpašuma izsole

08.02.2021

Kokneses novada dome pārdod mutiskā otrā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo  zemes gabalu (starpgabalu): "Gāzenieku grāvmala" Bebru pagastā, Kokneses novadā, ar kadastra Nr. 3246 006 0381,  platība 0,26 ha. Izsoles sākuma cena 880, euro  (astoņi simti astoņdesmit euro). Lai piedalītos Objekta izsolē, līdz 2021. gada 10. marta plkst. 10.00 ir jāiesniedz rakstisku pieteikumu un dokumentus par reģistrācijas  maksas 30 euro  un  drošības naudas  88 euro nomaksu. Objekta izsole notiks 2021. gada 11. martā plkst. 10.00  Kokneses novada domes ēkā  Melioratoru ielā 1, Koknesē, 1.stāva lielajā zālē. Informācija par izsoli pa tālruni 29716779. Objekta apskati iepriekš saskaņot pa tālruni 20016603. 

Lēmums un izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Pārdod malku izsolē

01.02.2021

IZSOLE NOTIKA, NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole

23.12.2020

IZSOLE NOTIKA, NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma izsole

23.12.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Vecbebru Muižas nomas tiesību izsole

18.12.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Pārdod sausu malku izsolē

27.11.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Traktora JUMZ-6KL izsole

20.11.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru JUMZ-6KL, valsts reģistrācijas Nr. T3796LC, izlaiduma gads – 1987., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -3273.

Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  2200,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.decembrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no 20.11.2020.līdz 04.12.2020. plkst.9.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819.

Izsoles noteikumi

Pieteikuma veidlapa

Zemes gabalu izsole Bebru pagastā

05.11.2020

IZSOLES NOTIKA. NOSLĒGTI PIRKUMA LĪGUMI. 

Lasīt visu ziņu

Pārdod sausu malku izsolē

07.10.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Traktora izsole

09.09.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru NEW HOLLAND 8160, valsts reģistrācijas Nr.T 9148LA, izlaiduma gads – 1998., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -17370.
Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  9 900,00 euro.
Izsole notiks Uzņēmuma administratīvajās telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, 2020. gada  7.oktobrī plkst. 10:15.
Pieteikšanās izsolei no  16.09.2020. līdz 01.10.2020. plkst.12.00, nosūtot pieteikumu uz SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” e-pastu: komunalie@inbox.lv, vairāk informācijas pa tālruni 29374819
Pieteikuma veidlapa 

Izsoles noteikumi 

Paziņojums par traktora izsoli

12.08.2020

SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod traktoru NEW HOLLAND 8160,

valsts reģistrācijas Nr.T 9148LA, izlaiduma gads – 1998., motora jauda ZS – 100 , nostrādātas motorstundas -17370.

Traktora nosacītā brīvā atsavināšanas cena  11 000,00 euro.

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole

13.07.2020

IZSOLE NENOTIKA. NEPIETEICĀS NEVIENS PRETENDENTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole

25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu

Nekustamā īpašuma Izsole

25.06.2020

IZSOLE NOTIKA , NOSOLĪTĀJS NOSKAIDROTS.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top