faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde Gundega

Lāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses novads, Latvija, LV-5113
VadītājaRita Gabaliņa(+371) 26363672apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.30 vai individuāli vienojoties
Medmāsa Inese Krēgere(+371) 26390457
Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Liene Andžāne(+371) 26345980
56.644699 25.430944
 • Iestādes moto: Caur rotaļām uz zinībām
 • Misija: Mīlēt, saprast, audzināt un mācīt
 • Mērķis: Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties
 • Iestādes uzdevums: Nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs spēj iegūt kvalitatīvu izglītību un attīstīties intelektuāli, emocionāli, morāli, sociāli un fiziski

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311

Programmās iekļautas:

 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
 • psihologa individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem
 • speciālā pedagoga individuālās nodarbības
 • ārstnieciskās vingrošanas individuālās nodarbības bērniem ar stājas problēmām
 • veselības veicināšanas un izglītības programma 5-6-gadīgajiem bērniem „Nu es jūtos labi, esmu vesels, protu pielāgoties visdažādākajām situācijām”.

Pēcpusdienās piedāvājam iespējas piedalīties:

 • ritmikas nodarbībās
 • vokālajā ansamblī

Iestāde ir atvērta katram, dodot iespēju ieskatīties un piedalīties bērnu audzināšanas un attīstības darbā

Veidlapu, iesniegumu paraugi

Dokumenti


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv
back to top