faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Metodisko apvienību vadītāju kontaktinformācija

Nr.

Mācību priekšmetu skolotāju  MA

MA vadītājs

Izglītības iestāde, kurā strādā MA vadītājs

Tālrunis

e-pasts

1.

Pirmsskolas skolotāju MA

 

Ina Požarska

PII „Gundega”

29128895

ipv@inbox.lv 

2.

Sākumskolas skolotāju MA

Biruta Ozola

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26159727

birutaozola2@inbox.lv 

3.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Evita Užule

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29356318

evitauzule@inbox.lv 

4.

Valodu (angļu, vācu, krievu) skolotāju MA

Inguna Kalniņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29276192

ingunak@inbox.lv 

5.

Dabaszinību (ķīmija, bioloģija, fizika, dabaszinības) skolotāju MA

Sandra Māliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26343849

sandramalina@inbox.lv 

6.

Matemātikas, informātikas skolotāju MA

Anita Cauka

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26886847

caukaanita@inbox.lv 

7.

Sociālo zinību skolotāju                (sociālās zinības, vēsture, ģeogrāfija, ekonomika) MA

Ingūna Ozoliņa

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26126787

inguunaozo@inbox.lv 

8.

Mākslas (mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, mūzika, kultoroloģija) skolotāju MA

Inita Asarīte

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26223830

inita.asarite@inbox.lv 

9.

Sporta skolotāju MA

Ivars Māliņš

I.Gaiša Kokneses vidusskola

26526736

malins62@inbox.lv 

10.

Izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku MA

Māris Reinbergs

I.Gaiša Kokneses vidusskola

29435631

reinbergs57@gmail.com 

11.

Tautisko deju kolektīvu un folkloras kopu vadītāju MA

Inta Balode

Pērses sākumskola

29190565

inta.balode55@inbox.lv

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top