Lapas karte
AA+A++
A AAA

Izglītība

Informācija skolēniem un vecākiem!

05.02.2021

attels.jpgPēc IZM ministres I.Šuplinskas preses konferences 5.februārī

Pieņemtie lēmumi:

  • 1.-2.klašu skolēni no 8.februāra neuzsāks mācības klātienē ;
  • No 8.februāra ir iespējamas individuālas konsultācijas sazinoties ar izglītības iestādi. Lasīt visu ziņu

Mācības skolā 1.-2.klašu skolēniem klātienē

05.02.2021

Informācija sagatavota pēc IZM ministres I.Šuplinskas sniegtās informācijas preses konferencē 3.februārī.

Mācību darbs.

              No 8. februāra ar drošības pasākumiem mācības klātienē atsāk 1. un 2. klašu skolēni.  Šajā posmā izglītojamiem daudz vairāk nepieciešams cilvēciskais kontakts, atbalsts, viņiem ir ļoti grūti sevi motivēt, koncentrēties, līdz ar to attālināta mācīšanās šiem izglītojamiem ir īpaši liels izaicinājums – šajā vecumposmā prasmes līdzdalībai pašvadītā mācību procesā vēl nav izveidojušās. Arī digitālās prasmes minētajiem izglītojamiem lielākoties vēl nav pietiekamas.    

Mācības klātienē iespējamas tikai tad, ja izglītības iestādē var nodrošināt nepieciešamos drošības pasākumus: telpu vēdināšana, higiēnas ievērošana, mutes un deguna aizsegu lietošana un distances ievērošana.

Kokneses novada skolās ir veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai atsāktu mācības klātienē.

Lasīt visu ziņu

Kokneses novada skolās sācies II semestris

27.01.2021

 No 4. janvāra izglītības iestādēs mācības attālināti uzsāka 7.- 12.klašu izglītojamie. 11. janvārī attālināto mācību procesam pievienojās arī 5. un 6.klašu skolēni.

No 25. janvāra arī 1. - 4.klašu skolēniem mācības uz laiku notiek attālināti, tādējādi mēģinot maksimāli samazināt Covid-19 izplatību. Līdz 7. februārim tiek saglabāti arī visi līdz šim noteiktie ierobežojumi.

Klātienes izglītības process saglabāts speciālajās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs.

Attālinātais mācību process ir liels pārbaudījums skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Bez savstarpējās sadarbības starp izglītības procesā iesaistītajiem, nevar sasniegt labus rezultātus mācību darbā.

Lasīt visu ziņu

5. – 9. klašu skolēni saņems pārtikas pakas

27.01.2021

partikas_pakas.jpgAttālināto mācību laikā Kokneses novada pašvaldība ir radusi iespēju arī 2020./2021. mācību gada 2. semestrī  5. - 9. klašu skolēniem pašvaldības piešķirto brīvpusdienu naudu novirzīt kā atbalstu ģimenēm - pārtikas paku nodrošināšanai skolēniem attālinātā mācību procesa laikā.

Pārtikas pakas 5. - 6. klasēm tiks komplektētas par četrām attālināto mācību nedēļām (11.01.2021.- 02.02.2021.), bet 7.- 9. klasēm par piecām attālināto mācību nedēļām (04.01.2021.- 02.02.2021.). Tāpat kā iepriekšējās reizēs būs arī  LAD projektu "Skolas piens" un "Skolas auglis" produkti. Pārtikas pakas gatavo SIA "Danis plus", kas nodrošina ēdināšanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā.

Lasīt visu ziņu

Latvijas Biškopības biedrības sveiciens pirmklasniekiem

01.12.2020

biskopju_biedriba.jpgLatvijas Biškopības biedrība (LBB) ir lielākā nevalstiskā lauksaimniecības nozares organizācija, kas apvieno vairāk nekā 3300 biškopjus no visas Latvijas. Jau septīto gadu biedrība piedalās Eiropas mēroga akcijā "Eiropas medus brokastis". Šogad Latvijas biškopības biedrība katram 1. klases skolēnam ir sarūpējusi mazu dāvaniņu, kura sastāv no rapša, dažādu ziedu un meža medus paraudziņiem un informatīvi izglītojoša magnētiņa.

Šo mazo dāvaniņu saņēma visi Kokneses novada 1. klašu skolēni Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Bebru pamatskolā, Kokneses pamatskolā – attīstības centrā un Pērses sākumskolā.

Lasīt visu ziņu

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"

04.11.2020

izgl_logo.jpgEiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros IKVD no 2017. gada 16. marta ir sācis īstenot projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kura īstenošanas periods ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu un Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas politikas 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", kā arī uz konceptuālo ziņojumu "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu" (Ministru kabineta rīkojums Nr. 286, 2016).

Lasīt visu ziņu

Lai veiksmīgs un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!

02.09.2020

img_20200901_wa0010.jpgAr košām gladiolām un krāsainiem asteru pušķiem skolas bērnu rokās saulainajā 1. septembra rītā mūsu novada izglītības iestādēs sākās Zinību dienai veltītie pasākumi. Pirmklasnieki pirmo reizi vēra vaļā skolas durvis, bet pārējiem tā bija priekpilna atgriešanās skolā pēc attālinātā mācību procesa trīs mēnešu garumā un vasaras brīvdienām. Kokneses novada izglītības iestādēs pirmās skolas gaitas uzsākuši 48 pirmklasnieki, bet kopumā mūsu novadā jaunais mācību gads sācies  649 skolēniem un 252 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā mācības uzsākuši 392 skolēni, pirmajā klasē zināšanas apgūs 25 skolēni. Kokneses pamatskolā – attīstības centrā mācās 116 skolēni, tai skaitā no 1. līdz 9. klasei -  84 skolēni, 1. klasē mācās 9 skolēni, pirmsskolas grupu apmeklē 16 bērni, bet arodgrupā amatu apgūs 16 audzēkņi. Bebru pamatskolā mācības uzsākuši 96 skolēni, tai skaitā 10 pirmklasnieki. Pērses sākumskolā mācās 45 skolēni: no 1. līdz 6. klasei 28 skolēni, 1. klasē ir 4 skolēni, pirmsskolas grupu apmeklē 17 bērni. Kokneses Mūzikas skolā audzēkņu uzņemšana turpinās arī septembrī, bet pašlaik ir uzņemti 64 skolēni. Pirmsskolas izglītības iestādi "Gundega" apmeklē 183 audzēkņi, bet pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte"  -  69 audzēkņi.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Zinību dienas pasākums skolas pagalmā iesākās ar skaistu tradīciju: pirmklasniekus skolas saimē ieveda 12. klašu audzēkņi un audzinātājas Ilze Ozoliņa, Ingūna Ozoliņa. Šoreiz tas bija īpaši saviļņojošs brīdis, jo kopā ar vismazākajiem un vislielākajiem skolas bērniem tika sagaidīts ilggadējais skolas direktors Māris Reinbergs un jaunā skolas direktore Inese Saulīte.

Lasīt visu ziņu galerija (16)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top