"Svētki klāt! jeb tā notiek…"10.03.2020

5. marta rītā Kokneses kultūras namā pulcējās Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu audzēkņi uz kopīgu muzikālu darbošanos. Tā ir Kokneses novada pirmsskolas Metodiskās apvienības tradīcija - katru gadu pulcēties uz kopīgu sadziedāšanos, mainot norises vietu. Šogad svētkus organizēja PII "Gundega". Šajā mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādes īsteno kompetencēs balstītu mācību saturu. Tāpēc pasākuma galvenais mērķis bija darboties visiem kopā, iesaistīties kopīgās muzikālās aktivitātēs un priecāties par kopā būšanu. Katrai iestādei bija uzdevums sagatavot priekšnesumu par noteiktu tēmu, kā arī kopīgu aktivitāti visiem svētku dalībniekiem.

Svētkus atklāja PII "Gundega" kapela "Balles meitenes" ar bērniem ļoti labi pazīstamo skaņdarbu "Baby Shark Dance". Šajā mācību gadā mūsu kolektīvam (klavieres - Ilona Makareni, vijole - Marija Vilde un flauta -  Gundega Ermiča) pievienojās Baiba Višķere (saksofons), kuru esam iesaistījušas mūsu muzikālajās aktivitātēs. Kādā no iestādes pasākumiem nosaukumu kapelai izdomāja PII "Gundega" bērni.

Tālāk norisinājās pavisam vienkārša un visiem vecākiem pazīstama situācija. Mamma (skolotāja Gunta Ķibilde) skubināja savu meitu Maiju (Maija Margarita Miķelsone) posties uz svētkiem, bet Maijiņai vēl gribējās paspēlēt spēlītes telefonā. Māmiņa bija nepiekāpīga un uzstāja, lai meita ģērbjas. Maija raudāja, raudāja…. un pieraudāja peļķi. Par notikumiem, kas norisinājās peļķē, mums pastāstīja Kokneses pamatskolas – attīstības centra pirmsskolas grupas bērni (mūzikas skolotāja Inese Urtāne).

Maija turpināja raudāt, jo mamma nedeva telefonu un pieraudāja – dīķi. Par jautrajām vardītēm, kas dzīvo dīķa malā dziedāja un dejoja Pērses sākumskolas pirmsskolas grupas bērni (mūzikas skolotāja Sandra Paļčevska).

Asaras ritēja pār Maijas vaigiem, un – nu! Jau bija pieraudāts ezers! Noslēpumainu zemūdens ainu uzbūra PII "Gundega" grupa "Sprīdītis" bērni (mūzikas skolotāja Marija Vilde).

Pamazām pārplūda arī ezers, no tā sāka tecēt sīkas tērcītes, ko izdejoja PII "Gundega" grupas "Kamenīte" bērni, savukārt, tērcītes saplūda vienā lielā upē. Par tās iemītniekiem dziesmu dziedāja PII "Gundega" grupas "Zvaniņš" bērni (mūzikas skolotāja Ilona Makareni).

Deja "Strauja, strauja upe tecēj" (ritmikas skolotāja Agrita Zālīte) attēloja, cik strauju un varenu upi spēja pieraudāt Maija. Tajā piedalījās visi PII "Gundega" bērni.

Straujā upe ietecēja jūrā, par notikumu plašajos ūdeņos attēlošanu tālāk rūpējās PII "Bitīte" bērni (mūzikas skolotāja Velga Gredzena).

Arī pieraudātā jūra Maijas asaru straumi nespēja samazināt un jūra pārtapa okeānā. Te visi svētku dalībnieki vienojās noslēpumainā Ūdens orķestrī: burbuļoja un lēja ūdeni, spēlēja ūdens šeikerus. Tad ieradās svētku pārsteigums – Kokneses Sams, kurš bija neizpratnē, jo tika traucēts viņa miers. Beigās Maijas asaras tika pārvērstas rotaļīgos burbuļos. Svētki turpinājās ar cienāšanos un jestrām dejām.

Paldies visiem kolektīviem par ieguldīto darbu un kopīgi radīto svētku prieku.

PII "Gundega" mūzikas skolotāja Marija Vilde

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top