faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Skolotāji skolēnu brīvdienās izglītojas07.01.2019

Skolēnu ziemas brīvdienās, 3.janvārī, Kokneses novada vispārizglītojošo iestāžu pedagogi, pulcējās I.Gaiša Kokneses vidusskolā uz semināru- praktikumu. Pasākuma sākumā, kā sveiciens Jaunajā gadā, izskanēja Pļaviņu novada Klintaines pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Dzirnas” muzikālais priekšnesums. Sveicienus saņēma arī  Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra jaunā direktore Anita Ščerbinska, kura amatā tika apstiprināta ar Kokneses novada domes 2018. gada 27. decembra lēmumu.

 Uz semināru bija uzaicināta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Ilze Seipule, kura pastāstīja par aktualitātēm izglītībā, t.sk. par  2018./2019. mācību gada aktualitātēm, noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem, noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem, grozījumiem Vispārējās izglītības likumā,  noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, kritērijiem un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē, obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) indeksu analīzi 2016.-2018.gadā, skolu karti u.c. jautājumiem.

Semināra turpinājumā Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra pedagogu komanda (komandas vadītāja Inese Svence - Kokneses internātpamatskolas- attīstības centra metodiķe), kura darbojas pilotprojektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, iepazīstināja ar labās prakses piemēriem aprobējot savā skolā projekta idejas un materiālus-skolas pedagogi ir apmeklējuši pilotskolu komandu mācības, aprobācijas un ieviešanas seminārus, pilnveidojuši  un papildinājuši mācību priekšmetu tematiskos  plānus, iekļaujot caurviju “Sadarbība un līdzdalība”, izveidojuši “Caurviju dienasgrāmatu”, izstrādājuši anketu izglītojamiem “Kompetenču pieeja mācību saturā” un veikuši skolēnu anketēšanu, viedokļa izzināšanai par cieņpilnām savstarpējām attiecībām un sadarbības prasmēm. Tāpat skolotāji dalījās pieredzē, kā vienā mācību stundā integrēt vairāku mācību priekšmetu saturu, kādas metodes izvēlēties, kā jauno mācību saturu īstenot skolās.

Semināra noslēgumā pedagogi darbojās grupās, kuras vadīja novada mācību jomu koordinatori - B.Ozola, I.Požarska,  E. Užule, I.Kalniņa, S.Māliņa, G.Ungere, I.Ozoliņa, I.Asarīte, A.Kārkliņa, D.Skopāne, L.Kalniņa, A.Skopāns. Tika  apspriesta jaunā pamatizglītības standarta ieviešanas gaita- aktualitātes jaunajā pamatizglītības standartā, izglītības satura plānošanas principi, atbalsta iespējas un veidi skolotāju metodiskajam darbam u.c. aktualitātes.

 Konteksts:

Latvijā pirmo reizi tiek pārskatīts vispārējās izglītības mācību saturs no pirmsskolas līdz 12. klasei, un jauno kompetenču pieejā balstīto izglītības modeli Latvijā plānots ieviest turpmāko piecu gadu laikā.

2017.gada septembrī sāka jaunās pieejas sabiedrisko apspriešanu, kurā viedokli varēja izteikt  izglītības jomā strādājošie, vecāki, uzņēmēji. Vienlaikus jaunā pieeja pilotprojektā tiek izmēģināta 100 skolās Latvijā.

Jaunajā pieejā mācību saturs būs sadalīts septiņās jomās: valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras un pašizpausmes, dabaszinātņu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes un tehnoloģiju. Visās jomās paralēli tiks mācītas arī tā saucamās caurviju prasmes, tādas kā sadarbības spējas, pašizziņa, kritiskā domāšana un radošums. Katram izglītības posmam nosprausts atšķirīgs mērķis.

Vidusskolas posmā skolēnam būs izvēles iespējas. Visi priekšmeti būs divos līmeņos. Optimālais līmenis dos kodola zināšanas par konkrēto jomu, bet pietiekami, lai varētu startēt augstskolā.

 Kokneses novada izglītības darba speciāliste Inese Saulīte

Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top