Lai veiksmīgs un zināšanām bagāts jaunais mācību gads!02.09.2020

Ar košām gladiolām un krāsainiem asteru pušķiem skolas bērnu rokās saulainajā 1. septembra rītā mūsu novada izglītības iestādēs sākās Zinību dienai veltītie pasākumi. Pirmklasnieki pirmo reizi vēra vaļā skolas durvis, bet pārējiem tā bija priekpilna atgriešanās skolā pēc attālinātā mācību procesa trīs mēnešu garumā un vasaras brīvdienām. Kokneses novada izglītības iestādēs pirmās skolas gaitas uzsākuši 48 pirmklasnieki, bet kopumā mūsu novadā jaunais mācību gads sācies  649 skolēniem un 252 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā mācības uzsākuši 392 skolēni, pirmajā klasē zināšanas apgūs 25 skolēni. Kokneses pamatskolā – attīstības centrā mācās 116 skolēni, tai skaitā no 1. līdz 9. klasei -  84 skolēni, 1. klasē mācās 9 skolēni, pirmsskolas grupu apmeklē 16 bērni, bet arodgrupā amatu apgūs 16 audzēkņi. Bebru pamatskolā mācības uzsākuši 96 skolēni, tai skaitā 10 pirmklasnieki. Pērses sākumskolā mācās 45 skolēni: no 1. līdz 6. klasei 28 skolēni, 1. klasē ir 4 skolēni, pirmsskolas grupu apmeklē 17 bērni. Kokneses Mūzikas skolā audzēkņu uzņemšana turpinās arī septembrī, bet pašlaik ir uzņemti 64 skolēni. Pirmsskolas izglītības iestādi "Gundega" apmeklē 183 audzēkņi, bet pirmsskolas izglītības iestādi "Bitīte"  -  69 audzēkņi.

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā Zinību dienas pasākums skolas pagalmā iesākās ar skaistu tradīciju: pirmklasniekus skolas saimē ieveda 12. klašu audzēkņi un audzinātājas Ilze Ozoliņa, Ingūna Ozoliņa. Šoreiz tas bija īpaši saviļņojošs brīdis, jo kopā ar vismazākajiem un vislielākajiem skolas bērniem tika sagaidīts ilggadējais skolas direktors Māris Reinbergs un jaunā skolas direktore Inese Saulīte.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (16)

Par Kokneses novada izglītības darba speciālisti apstiprināta Ilona Lazda27.08.2020

Kokneses novada domes deputāti 26. augusta domes sēdē par Kokneses novada izglītības darba speciālisti apstiprināja Ilonu Lazdu.

Kokneses novada domes izpilddirektors Ilmārs Klaužs informēja deputātus, ka pašvaldības izsludinātājā konkursā uz izglītības darba speciālista vakanci tika saņemti trīs pieteikumi. Vērtēšanas komisija par amatam atbilstošāko izvēlējās Pļaviņu novada izglītības darba speciālistes Ilonas Lazdas kandidatūru. Domes deputāti vienbalsīgi lēma par viņas apstiprināšanu amatā. Darba pienākumus Ilona Lazda sāks ar jaunā mācību gada sākumu – 1. septembri.

printēt Lasīt visu ziņu

Mūsu skola katram bērnam19.08.2020

Vērtības nepastāv izolēti pašas par sevi. Tās arī nav harmoniskas, nepretrunīgas. Bieži tās nonāk pretrunā cita ar citu. Tādēļ vēl svarīgāka par pašām vērtībām ir vērtību sistēma ar savām hierarhijām un morālajām dilemmām. Tieši morālās dilemmas, kad ir jāizšķiras starp divām vai vairāk vērtībām, atklāj attiecīgās sabiedrības vērtību sistēmu. Katram cilvēkam tā ir konkrēti sava, taču lielākoties tā vienā sabiedrībā tomēr ir kopīga. Tieši šī kopīgā vērtību sistēma raksturo konkrēto sabiedrību kā tādu. Un tā savukārt atrodas ciešā saistībā ar attiecīgo valsts iekārtu. Autoritārā, totalitārā sabiedrībā ir sava vērtību sistēma, demokrātiskā sabiedrībā tā ir cita, kas būtiski atšķiras no autoritāras vai totalitāras sabiedrības vērtību sistēmas.

No valsts prezidenta Egila Levita runas Skola2030 konferencē “Skola katram bērnam”

 18. augustā Kokneses pamatskolas – attīstības centra projekta “Skola 2030” komanda devās uz Ādažiem, kur norisinājās projekta noslēguma konference “Mūsu skola katram bērnam”.

printēt Lasīt visu ziņu galerija (4)

Kokneses pamatskola – attīstības centrs piedāvā kursus pedagogiem 19.08.2020

Mūsdienu pasaulei ir raksturīgas nemitīgas pārmaiņas un attīstība, kas būtiski ietekmē arī izglītības sfēru un tajā sastrādājošos. Cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka un neparedzamāka, jo to ietekmē globalizācija, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība. Bērniem ir jāiemācās dzīvot vidē, kas nepārtraukti mainās un jau skolas solā ir jāiegūst tādu mācīšanās pieredzi, kas ļauj vispusīgi vērtēt situāciju, brīvi un adekvāti rīkoties. Mācīties spējīga sabiedrība nevar pastāvēt bez mācīties spējīga skolotāja, līdz ar to tālākizglītības nozīme ar katru gadu pieaug, jo, ja zināšanas netiek papildinātas, nav iespējams saglabāt konkurētspēju.

printēt Lasīt visu ziņu

Aktuālā informācija jauno mācību gadu uzsākot24.08.2020

Izglītības process no 1. septembra tiek organizēts klātienē, ja epidemioloģiskā situācija ir līdzīga kā tagad. Klātienes mācību procesā visos izglītības līmeņos ir jāievēro nepieciešamie drošības pasākumi – jānodrošina savlaicīga informācija, jāievēro higiēna, personiskā veselības stāvokļa uzraudzība un distancēšanās.

Aicinām iepazīties ar ieteikumiem  izglītības iestādēm mācību procesa organizēšanai izglītības ieguvei klātienes formā, tajā skaitā mācības organizējot arī attālināti, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai (-ām), lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19. 

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top