Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/irsu_pagasta_biblioteka/irsu_pagasta_bibliotekas_lasitaji_ciemojas_radosaja_maja
Drukas datums: 09:50:30 28.10.2020

Iršu pagasta bibliotēkas lasītāji ciemojas Radošajā mājā03.12.2019

Iršu pagasta bibliotēkā pilnā sparā rit "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatu lasīšana. Lasīšanas veicināšanas programmā piedalās 25 dalībnieki – lieli un mazi. Motivācijas dalībniekiem netrūkst – pirmskolas grupiņas bērni mācās lasīt un klausīties, 1.-2. kl. klašu skolēni uzlabo lasītprasmi, savukārt vecāko klašu skolēni cenšas, lai valodas mācībā iegūtu labāku vērtējumu.

28. novembrī Iršu pagasta bibliotēkas čaklajiem lasītājiem bija atpūtas diena – viesojāmies biedrības "Baltaine" Radošajā mājā, lai iemācītos kādu jaunu rotaļu, spēlētu spēles, darbotos radošajās darbnīcās un, iejūtoties Ziemassvētku noskaņā, labi pavadītu laiku.

Radošās mājas darbinieki mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi, katram veltīja uzmanību un pacietīgi darbojās ar pašiem mazākajiem lasītājiem. Rezultātā, čakli rosoties, bērni paši sev pagatavoja eņģelīšus, iemācījās dažādi noformēt apsveikuma kartītes un apgleznot akmeņus.

Vislielāko interesi bērnos izraisīja koka spēles – pēc skata vienkāršas, bet, kad sāk darboties, gribas vēl un vēl. Tāpat gandrīz visus uzrunāja stūrītis ar amatnieku gatavotiem mūzikas instrumentiem. Ātri vien neliela bērnu grupiņa sāka skandēt Ziemassvētku dziesmu - skanēja labi.

Iršu bērni Radošajā mājā viesojās pirmo reizi. Darbinieces  piedāvāja bērniem vienu pārsteiguma mirkli pēc otra un laiks paskrēja nemanot. Pēc pacienāšanās ar garšīgo tēju posāmies uz mājām. Vēl autobusā virmoja emocijas par Radošajā mājā piedzīvoto.

Paldies Iršu pagasta pārvaldei par atbalsu, Pērses sākumskolai un pirmskolas grupiņas audzinātājai D. Andersonei par sadarbību un Radošās mājas darbiniekiem par jauko uzņemšanu!

 Dace Grele,

 Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja