Iršos skan dzeja30.09.2020

Šogad jau 55 gadus septembri krāšņāku padara Dzejas dienas. Dzejas dienas ir saistītas ar Latvijas dižgara J. Raiņa 100. dzimšanas dienu. Atzīmējot apaļo jubileju, tika iedibināta tradīcija vienkopus pulcēties dzejniekiem un dzejas mīļotājiem.

Arī Iršos 25. septembrī Pērses sākumskolā skanēja dzeja un dziesmas. Jau daudzu gadu garumā, sadarbībā ar pagasta bibliotēku, Dzejas dienu pasākums izvēršas par notikumu, kurš patīk  galvenajiem dzejas runātājiem – bērniem un  tāpat prieku gūst  pasākuma apmeklētāji.

Šogad Dzejas dienu sauklis skan "Dzeja dziedē". Grūti pateikt, vai dzeja tiešām dziedē, bet, raugoties uz skolēnu priekšnesumiem un deklamēšanas mākslu, radās pārliecība, ka dzeju bērni runā ar prieku, viņiem patīk tas, ko dara. Un tieši šādi brīži piepilda bērnu emocionālo krātuvīti un arī visiem  klātesošajiem tiek pa kriksītim no laimes sajūtas.

Dzejas lasījumi mijās ar  muzikāliem priekšnesumiem. Par tiem parūpējās Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis un Pērses sākumskolas bērnu ansamblis. Īstu jautrību skatītāju vidū ieviesa 4. klases skolēni, kuri jaunajā mācību saturā šogad tikko sākuši apgūt teātra mākslu. Viņi  atraktīvi deklamēja  Pētera Brūvera dzejoli "Restorāns".

Sirsnīgs paldies visiem, kuri ieguldīja savu darbu Dzejas dienas organizēšanā un tikpat liels paldies skatītājiem, kuri baudīja jauko pasākumu!

 Santa Kalniņa,

 Pērses sākumskolas direktora p.i. 

          

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top