Iršu pagasta bibliotēka

Kūlēni, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5108
56.793335 25.593678

Darba laiks:

  • Pirmdiena     08:00 - 18:00
  • Trešdiena      08:00 - 18:00
  • Ceturtdiena   08:00 - 18:00
  • Piektdiena     08:00 - 18:00   
  •  Sestdiena      09:00 - 13:00
  • Pusdienas pārtraukums 13:00- 14:00

Bibliotēkas vadītāja: Dace Grele

Iršu pagasta bibliotēka ir kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu vietējai sabiedrībai un jebkuram interesentam, atbilstoši Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir komplektēt kvalitatīvu krājumu, popularizēt tā izmantošanas iespējas informacionālajām, pētniecības, izglītības, izklaides vajadzībām, sniegt uzziņas un konsultācijas, un nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Iršu pagasta bibliotēkas pirmsākums meklējams jau vācu kolonijas laikā. 1921. g. Francis Holmanis dzimis „Doktorātā” nodibināja Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļu, bet, neilgi pēc tam skolā nodibinājās Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļas bibliotēka, kuru pārzināja Alfons Šulcs.

Bibliotēkas pases dati liecina, ka bibliotēka dibināta 1949. gadā, bet, ja tic aculiecinieku stāstījumiem, tad grāmatu krātuve pastāvējusi jau 1940. gadā.

Bibliotēka atrodas Iršu pagasta centrā. Tā ir neliela, omulīga un pievilcīga apmeklētājiem.

Bērni, jaunieši un daļa pieaugušo ir iecienījuši „TREŠĀ TĒVA DĒLA” datorus.

Bibliotēkā ir iekārtotas 6 datorvietas ar interneta pieslēgumu.

Pašiem mazākajiem apmeklētājiem patīk rosīties pie pasaku un bilžu grāmatām, likt puzles un spēlēt galda spēles bērnu stūrītī.

Bet daļai bibliotēkas lietotāju grāmata ir un joprojām paliek neaizstājama vērtība.

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures un novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.

Bibliotēkā ir izstrādāts novadpētniecības materiāls „Iršu pagasts laiku lokos”. Šis materiāls ir tapis sadarbībā ar vecākās paaudzes ļaudīm. Darba 1. daļā tiek aprakstīts Iršu pagasts Vācu kolonijas laikā, bet 2. daļā stāstot par kolhozu veidošanos pēckara gados.

Izgriezumi no laikrakstiem ir apkopoti un iesieti. Šajā apkopojumā „Iršu pagasts Aizkraukles rajona laikrakstu slejās” ir vākti materiāli no 1993. gada līdz 2001. gadam, kas iesieti 3 darbos. Sējumā „Iršu pagasts Aizkraukles reģiona laikraksta „Staburags” slejās” apkopoti materiāli no 2002.g. līdz 2008. gadam.

Noformēti materiāli par Iršu pagasta bibliotēku „Iršu pagasta bibliotēkas stāsts” un uzrakstīts mūsu novadnieka - literāta Pērsieša dzīves un daiļrades apraksts.

Bibliotēkā ir apskatāmi Pērses skolas absolventu darbi par Vācu koloniju Iršu pagastā 1766.-1939.

Novadpētniecības materiālu klāsts ir papildinājies ar Kokneses vidusskolas jauniešu darbu „1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta izsūtīšanas Iršos”.

Nozīmīgākie notikumi Iršu pagastā un bibliotēkā ir iemūžināti albumos.

Iršu pagasta bibliotēkas piedāvātās datubāzes:

Letonika.lv - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.


LURSOFT datu bāze "Laikrakstu bibliotēka" www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros noslēgusi valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA "Lursoft".

No 2009.g. ikviens apmeklētājs tikai bibliotēkā var bez maksas noskatīties labākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv

Par Iršu pagasta bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, krājuma attīstību, darba kvalitāti un izmantošanu skatīt www.kulturaskarte.lv


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Iršu pagasta bibliotēka
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top