Degvielas iegāde07.10.2013

 • Līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada domes un tās iestāžu vajadzībām 2014. un 2015.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/29.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 4.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
printēt

Pārtikas produktu piegāde07.10.2013

 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2014.gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/28.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.10.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 4.11.2013.
 • Nolikums: šeit.
printēt

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi30.09.2013

Grozījumi

Jautājumi un atbildes pēc grozījumiem

printēt

Mēbeļu piegāde23.09.2013

 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde Bebru internātvidusskolas vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/26
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.09.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7.10.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit
printēt

Telpu remonts16.09.2013

 • Līguma priekšmets: Telpu remonts I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/25
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.09.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 7.10.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjoms: šeit
 • Lēmums:
  Līgums: šeit
  printēt

Papildus būvdarbi22.07.2013

 • Līguma priekšmets: Papildus būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/24
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 22.07.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.08.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Skolas mēbeles10.07.2013

 • Līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde I.Gaiša Kokneses vidusskolas vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/23
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 10.07.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.07.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšana26.06.2013

 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Kokneses novada dalībniekiem XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/22.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.06.2013.
 • Nolikums: nav nepieciešams.
 • Lēmums: šeit.
printēt

Būvuzraudzība04.06.2013

 • Līguma priekšmets: Būvuzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/20
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 04.06.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Skolu telpu remonts04.06.2013

 • Līguma priekšmets: Remontdarbu 2.kārta I.Gaiša Kokneses vidusskolā un Pērses pamatskolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/21
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 04.06.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjoms 1daļai: šeit
 • Darbu apjoms 2.daļai: šeit
 • Lēmums: šeit
printēt

Koksnes granulas ar pneimotransportu28.05.2013

 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/19
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 28.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Interaktīvās tāfeles28.05.2013

 • Līguma priekšmets: Interaktīvo tāfeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/18
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 28.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.06.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Bērnu rotaļu laukums14.05.2013

 • Līguma priekšmets: Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/17
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Projekts: paskaidrojuma raksts, GP-1, AR-1a, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, AR-8, AR-9, AR-10, AR-11, AR-12, AR-13, AR-14, AR-15.
 • Lēmums: šeit
printēt

Kapličas renovācija14.05.2013

 • Līguma priekšmets: Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/16
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Projekts:paskaidrojuma raksts, GP-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, AR-8, AR-9, BK-1, BK-2, BK-3, FF-1, FF-2, FF-3, FF-4, FF-5, FF-6.
 • Lēmums: šeit
printēt

Videonovērošana07.05.2013

 • Līguma priekšmets: Video novērošanas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Koknesē.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/15
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 7.05.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Koksnes granulas23.04.2013

 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/14
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.
printēt

Inventārs nometnei Bebru internātvidusskolā23.04.2013

 • Līguma priekšmets: Inventāra piegāde nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr. 2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/13
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.
printēt

Pakalpojumi nometnei Bebru internātvidusskolā23.04.2013

 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma un personāla pakalpojumu sniegšana nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr.2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/12
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
printēt

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (siltināšana u. c.)22.04.2013

 

08.05.2013.

Grozījumi

printēt

Ceļu uzturēšana atkārtoti10.04.2013

 • Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2013. – 2014. gada sezonā (01.05.2013. – 30.04.2014.)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/10
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 10.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Jumta remonts08.04.2013

 • Līguma priekšmets: Pērses pamatskolas jumta remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/9
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 8.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit.
 • Lēmums: Protokols nr 3; Protokols nr.4
printēt

Ceļu uzturēšana - PĀRTRAUKTS03.04.2013

 • Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2013. – 2014. gada sezonā (01.05.2013. – 30.04.2014.)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/8
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 3.04.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
printēt

Atkritumu apsaimniekošana27.03.2013

 • Līguma priekšmets: Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/7.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 27.03.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Informācijas apmaiņa:
 • Konkursa rezultātā 2013. gada 6. jūnijā Kokneses novada dome ar konkursa uzvarētāju SIA "L&T" noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanu Kokneses novadā ar 2013. gada 1. septembri.
printēt

Telpu remonts11.02.2013

 • Līguma priekšmets: I.Gaiša Kokneses vidusskolas telpu remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/2
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 11.02.2013.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.02.2013.
 • Nolikums: šeit.
 • Darbu apjomi: šeit
 • Lēmums: šeit.
printēt

Pārtikas produktu piegāde08.10.2012

 • Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada domes izglītības iestāžu vajadzībām 2013 gadā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2012/19.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 08.10.2012.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.11.2012.
 • Nolikums: šeit.
 • Informācijas apmaiņa:
printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top