Ūdens apgādes sistēmas izbūve24.05.2016

Līguma priekšmets: Ūdens apgādes sistēmas izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/17

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2016.

Nolikums: šeit

Darba apjomi tāmju sastādīšanai ūdens apgādei.šeit

Projekts: Skaidrojošais apraksts. Darba organizācijas projekts. DOP-1. DOP-2. DOP-3. DOP-4. DOP-5. UKT-1. UKT-2. UKT-3. UKT-4 un UKT- 5. UKT-6. UKT-7 un UKT-8. UKT-9. UKT-10. UKT-11. UKT-12. UKT-13. UKT-14

LĒMUMS: šeit

LĪGUMS: šeit

printēt

Telpu remonts24.05.2016

Līguma priekšmets: Kokneses internātpamatskolas – attīstības centra telpu remonts

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/18

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.06.2016.

Nolikums telpu remontam.šeit

Darbu apjomi tāmes sastādīšanai: šeit

Projekts: Titullapa. Skaidrojošais apraksts. Plāns. Pārseguma plāns. Griezumi. Apdares darbi, durvis.

LĒMUMS: šeit

Līgums: šeit

printēt

Koksnes kurināmo granulu piegāde03.05.2016

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/16

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 03.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.05.2016.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

printēt

Apgaismojuma izbūve27.04.2016

Līguma priekšmets: Ielu apgaismojuma izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/14

Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2016.

Nolikums: nav nepieciešams.

Lēmums: šeit.

Līgums: šeit.

printēt

Telpu vienkāršota atjaunošana15.04.2016

Līguma priekšmets: Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana Koknesē, 1905.gada ielā 7, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros

printēt

Pašvaldības ēkas siltināšana (atkārtoti)05.04.2016

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

 •  Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/13
 •  Publikācijas datums IUB mājaslapā: 05.04.2016.
 •  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2016.
 • Nolikums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit

Projekts:

printēt

ĢKC „Dzeguzīte” ēkas siltināšana (AR GROZĪJUMIEM)01.04.2016

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā ERAF finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/12

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 1.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2.05.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: Energoaudits; Inventarizācijas lieta; Projekts 1.daļa; Projekts 2.daļa; Tehniskais atzinums

Grozījumi

Darbu apjomi: šeit

Projekts: Energoaudits; Energosertifikāts; Inventarizācijas lieta; Projekts 1.daļa; Projekts 2.daļa;

Tehniskās apsekošanas atzinums

Jautājumi un atbildes: šeit

printēt

Ielu un ceļu uzturēšanas darbi22.03.2016

Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības pārziņā esošo ielu un ceļu uzturēšanas darbu veikšana 2016. – 2017. gada sezonā” (01.05.2016. – 30.04.2017.)

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/11

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 22.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2016.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

printēt

Pašvaldības ēkas siltināšana16.03.2016

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/10

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

PROTOKOLS Nr.2

Projekts: 

Ēkas energoaudits

Tehniskais projekts

Tehniskās apsekošanas atzinums 

Zemes robežu plāns

Inventarizācijas lieta

printēt

Telpu remonts08.03.2016

 • Līguma priekšmets: I.Gaiša Kokneses vidusskolas telpu remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/9
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 08.03.2016.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2016.
 • Nolikums: šeit
 • Darbu apjomi šeit
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit
printēt

Ūdensvada izbūve01.03.2016

Līguma priekšmets: Ūdensvada izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/8

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 1.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.03.2016.

Nolikums: šeit.

Darbu apjomi tāmes sastādīšanai: šeit.

Projekts: Skaidrojošais apraksts. Darba organizācijas projekts. Galveno darbu apjomu kopsavilkums. Iekārtu un materiālu kopsavilkums. Paskaidrojuma raksts. UKT-3(plāns). UKT-4(profils). UKT-5(būvgrāvis). UKT-6(tranšejas nostiprināšana). UKT-7(inženierkomunikāciju aizsardzība). UKT-8(ceļi). UKT-9(kapes). UKT-10(hidranti). UKT-11(balsti). UKT-12(māju pieslēgumi).

printēt

Telpu remonts23.02.2016

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

 • Līguma priekšmets: I.Gaiša Kokneses vidusskolas telpu remonts
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/7
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.02.2016.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.03.2016.
 • Nolikums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
 • Lēmums: šeit
printēt

Jauna vieglā automašīna16.02.2016

Līguma priekšmets: Jaunas vieglās automašīnas ar priekšējo piedziņu, benzīna dzinēju un mehānisko pārnesumkārbu piegāde Kokneses novada domes vajadzībām

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/6

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.02.2016.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

printēt

Kokneses pilsdrupu konservācijas darbu projektēšana02.02.2016

Līguma priekšmets: Valsts kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un labiekārtošanas darbu tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/4

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 2.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.02.2016.

Nolikums: šeit.

Lēmums šeit

Līgums šeit

Pievienotie dokumenti:

Zemesgrāmatu apliecība .pdf

Zemes robežu plāns .pdf

Kokneses pilsdrupu shēma .pdf

VKPAI prasības konservācijas darbu projektam .pdf

VKPAI nosacījumi labiekārtošanas darbu projektam.pdf

Madonas RVP tehniskie noteikumi .pdf

printēt

Veselības apdrošināšana21.01.2016

 • Līguma priekšmets: Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana (bez apdrošināšanas brokera pakalpojumu izmantošanas).
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/3
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 21.01.2016.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.02.2016.
 • Nolikums: šeit
 • Lēmums šeit
 • Līgums: šeit
printēt

Rūpnieciskās teritorijas ceļu un pievadceļu pārbūves projektēšana 18.01.2016

Līguma priekšmets: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” ceļa un pievadceļu pārbūvei ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/2

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 18.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.02.2016.

Nolikums: šeit

Pievienotie dokumenti:

Pielikums projektēšanas uzdevumam, pdf

Darbnīcu laukuma ceļu posmu dalījums, pdf

Melioratoru ielas zemes robežu plāns, pdf

Melioratoru ielas zemesgrāmatu apliecība, pdf

Darbnīcu laukuma zemes robežu plāns, pdf

Darbnīcu laukuma zemesgrāmatu apliecība, pdf

Austrumu ielas 19 zemes robežu plāns, pdf

Austrumu ielas 19 zemesgrāmatu apliecība, pdf

printēt

Grants ceļu projektēšana 14.12.2015

Līguma priekšmets: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/19.

• Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.12.2015.

• Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.01.2016.

• Nolikums: šeit

• Kartes: šeit

• Video faili: šeit

Lēmums: šeit

Līgumi: 1.daļa; 2.daļa; 3.daļa; 4.daļa; 5.daļa

printēt

Jauna riteņtraktora piegāde12.10.2015

Līguma priekšmets: Jauna riteņtraktora ar frontālo iekrāvēju un sniega lāpstu piegāde Kokneses novada Bebru pagasta pārvaldes vajadzībām

Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/18

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.10.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.10.2015.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

printēt

Degvielas iegāde01.10.2015

Līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2016. un 2017.gadā

Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/17

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 01.10.2015.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.11.2015.

Nolikums: šeit

printēt

Pārtikas produktu piegāde25.09.2015

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2016. gadā

Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/16

Publikācijas datums IUB mājas lapā: 25.09.2015.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 26.10.2015.

Nolikums: ŠEIT

printēt

Skolas ēdināšana14.07.2015

 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/15
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.o7.2015.
 • Nolikums: nav nepieciešams.
 • Lēmums: šeit.
 • Līgums: šeit.
printēt

Dziesmu svētku dalībnieku ēdināšana06.07.2015

 • Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokneses novada dalībniekiem.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/14
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.o7.2015.
 • Nolikums: nav nepieciešams.
 • Lēmums: šeit.
 • Līgums: šeit.
printēt

Koksnes kurināmo granulu piegāde26.05.2015

 • Līguma priekšmets: Koksnes kurināmo granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/11
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 26.05.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 8.06.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.
 • Līgums: šeit.
printēt

Malkas apkures katls18.05.2015

 • Līguma priekšmets: Malkas apkures katla piegāde, uzstādīšana un aprīkošana.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/10
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 18.05.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 1.06.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit.
 • Līgums: šeit.
printēt

Zāles pļāvēja piegāde21.04.2015

 • Līguma priekšmets: Ceļa nomaļu zāles pļāvēja piegāde.
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2015/7.
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 21.04.2015.
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.05.2015.
 • Nolikums: šeit.
 • Lēmums: šeit
 • Līgums: šeit
printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top