Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/telpu_vienkarsota_atjaunosana
Drukas datums: 03:08:33 27.05.2020

Telpu vienkāršota atjaunošana15.04.2016

Līguma priekšmets: Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana Koknesē, 1905.gada ielā 7, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros