Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/rupnieciskas_teritorijas_celu_un_pievadcelu_parbuves_projektesana
Drukas datums: 04:02:20 26.05.2020

Rūpnieciskās teritorijas ceļu un pievadceļu pārbūves projektēšana 18.01.2016

Līguma priekšmets: Projektēšanas darbi un autoruzraudzība pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” ceļa un pievadceļu pārbūvei ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/2

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 18.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.02.2016.

Nolikums: šeit

Pievienotie dokumenti:

Pielikums projektēšanas uzdevumam, pdf

Darbnīcu laukuma ceļu posmu dalījums, pdf

Melioratoru ielas zemes robežu plāns, pdf

Melioratoru ielas zemesgrāmatu apliecība, pdf

Darbnīcu laukuma zemes robežu plāns, pdf

Darbnīcu laukuma zemesgrāmatu apliecība, pdf

Austrumu ielas 19 zemes robežu plāns, pdf

Austrumu ielas 19 zemesgrāmatu apliecība, pdf