Pašvaldības ēkas siltināšana (atkārtoti)05.04.2016

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

  •  Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/13
  •  Publikācijas datums IUB mājaslapā: 05.04.2016.
  •  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.04.2016.
  • Nolikums: šeit
  • Darbu apjomi: šeit
  • Lēmums: šeit
  • Līgums: šeit

Projekts:

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top