Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/pasvaldibas_ekas_siltinasana
Drukas datums: 02:10:58 27.05.2020

Pašvaldības ēkas siltināšana16.03.2016

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkā 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/10

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 16.03.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.04.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

PROTOKOLS Nr.2

Projekts: 

Ēkas energoaudits

Tehniskais projekts

Tehniskās apsekošanas atzinums 

Zemes robežu plāns

Inventarizācijas lieta