Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/kokneses_novada_grants_celu_parbuves_un_izbuves_3_karta
Drukas datums: 17:54:02 01.04.2020

Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta 07.02.2017

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/6

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 07.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2017.

Nolikums: šeit

Lēmums

Līgumi - 1.daļa, 2.daļa, 3.daļa

1.daļa – Autoceļa Mazvecsviļi - Aizelkšņi pārbūve km 0,8 (Kokneses pagasts)

DOP, ĢEOLOĢIJA, NOSPRAUŠANAS SARAKSTS, RASĒJUMI 1, RASĒJUMI 2, PROJEKTA APRAKSTS, TOPO 1, TOPO 2, TOPO 3, DARBU DAUDZUMS

2.daļa – Autoceļa - Blankas Mucenieki pārbūve km 0,28 un autoceļa Mucenieki – Sviķi jaunbūve km 0,4 (Bebru pagasts)

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPO 1, TOPO 2, DARBU DAUDZUMS, SK.APRAKSTS

3.daļa – Autoceļa Jirjeni - Melderi pārbūve km 2,0 (Iršu pagasts) PROJEKTĀ SKATĪT TIKAI ATTIECĪGO CEĻA POSMU

DOP, PROJEKTA APRAKSTS, CEĻA TRASES PLĀNS, ŠĶĒRSPROFILI, CAURTEKAS IZBŪVE, DARBU DAUDZUMS, ĢENERĀLPLĀNS