Kapličas renovācija14.05.2013

  • Līguma priekšmets: Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER pieejas īstenošanas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
  • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/16
  • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 14.05.2013.
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.05.2013.
  • Nolikums: šeit.
  • Darbu apjomi: šeit.
  • Projekts:paskaidrojuma raksts, GP-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, AR-8, AR-9, BK-1, BK-2, BK-3, FF-1, FF-2, FF-3, FF-4, FF-5, FF-6.
  • Lēmums: šeit
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top