Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/inventars_nometnei_bebru_internatvidusskola
Drukas datums: 13:16:35 27.11.2020

Inventārs nometnei Bebru internātvidusskolā23.04.2013

  • Līguma priekšmets: Inventāra piegāde nometņu „Piedzīvojumi krāsu pasaulē” organizēšanā projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā – attīstības centrā un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā” (vienošanās Nr. 2011/0023/IDP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/180) ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākuma īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” ietvaros.
  • Iepirkuma ID Nr.: KND 2013/13
  • Publikācijas datums IUB mājaslapā: 23.04.2013.
  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.05.2013.
  • Nolikums: šeit.
  • Lēmums: šeit.