Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/iepirkumu_arhivs/gkc_dzeguzite_ekas_siltinasana_ar_grozijumiem
Drukas datums: 02:39:53 27.05.2020

ĢKC „Dzeguzīte” ēkas siltināšana (AR GROZĪJUMIEM)01.04.2016

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā ERAF finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/12

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 1.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2.05.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: Energoaudits; Inventarizācijas lieta; Projekts 1.daļa; Projekts 2.daļa; Tehniskais atzinums

Grozījumi

Darbu apjomi: šeit

Projekts: Energoaudits; Energosertifikāts; Inventarizācijas lieta; Projekts 1.daļa; Projekts 2.daļa;

Tehniskās apsekošanas atzinums

Jautājumi un atbildes: šeit