Pirmais un otrais septembris I.Gaiša Kokneses vidusskolā02.09.2016

Pirmais septembris, manuprāt, ir visas tautas svētki! Nu kā tad lai tā nejūtas, ja visapkārt ir skaisti saposti cilvēki, gan lieli, gan mazi... Ar puķēm rokās, un skaidri zināmu mērķi – dodos uz skolu! Arī I.Gaiša Kokneses vidusskolā, kā jau katru gadu, rīts iesākās ar skanīgiem sveicieniem, priecīgiem smaidiem par atkalredzēšanos, kā arī ar biklu rokasspiedienu no pašu mazāko puses. Un tas ir saprotams! Pirmā diena skolā! Pirmā skolotāja! Pirmā Zinību diena! Skaidrības labad jāsaka, ka nepagāja ne nedēļa, un arī mazie bērni jau ir labi iejutušies skolā.

I.Gaiša Kokneses vidusskolā šogad mācīsies 393 skolēni.

1.septembra rīts, kā ierasts, sākumā tika pavadīts savās klasēs, vecākiem bija sapulce, bet pēc tam visi satikāmies atjaunotajā un skaisti izbruģētajā laukumā skolas priekšā. Direktors M.Reinbergs visus sveica jaunajā mācību gadā – gan vecākus, gan skolēnus, gan skolotājus. Svētku uzrunu teica arī Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris. Divpadsmitie šoreiz bija izdomājuši iepazīstināt skolas saimi ar katru pirmklasnieku, un tā viņi, pa vienam vien, akurāti sauca savus vārdus, lai visi zina, kā sauc jaunos, kas ienāk skolā! Pēc tam bija jauka sadziedāšanās visiem kopā: “Ja tev dzīvē labi sokas, dari tā...”. D.Andriksona dziedošie audzēkņi mūs iepriecināja ar sen nedzirdēto “Dar, man, tēvis, pastaliņas”. Ziedi, smaidi, rokas spiedieni – kā jau pieklājas 1.septembrim!

Pēc pirmā seko otrais. Lielākie skolēni jau 2.septembrī iejutās kārtīgu skolēnu lomās, bet mazajiem bija Adaptācijas diena. Pirmklasnieki sāka ar iepazīšanos, gan ar saviem klases biedriem, gan ar skolu. Tika zīmēti noteikumi, kas jāievēro skolā. Tika arī pārrunāts, kā klājies vasarā, kur būts un kas labs piedzīvots. Kā teica ceturtie – atcerējāmies pašu jaukāko un vismīļāko no brīvdienām. Trešklasnieki stāstījuši par daudzajiem ceļojumiem un tad, kad vajadzēja zīmēt atmiņas, visvairāk tika izmantots zilais zīmulis... jūra, upes, ezeri... Otrklasnieki esot zīmējuši, kas patīk, kas nepatīk. Un visiem par prieku – vieglāk ir bijis uzzīmēt to, kas patīk. 4.a klase paši izdomājuši un uzrakstījuši uzvedības un kārtības noteikumus, parakstījušies ar parakstiem un arī ar pirkstu nospiedumiem, lai ir tā pavisam ticami! Tika spēlētas arī daudz un dažādas spēles, piemēram, vai tu zini, kas ir “Karstais sviesta vīriņš”? Un vai tu zini, ka uzzīmēta rokas kontūra var pārtapt par visu ko... arī par zaļu zāli? Nu gan tai drīz būs jāpārtop par brūnu zāli, bet līdz tam vēl nedaudz laiks ir...

Ābeles jau dārzos

Smagi lejup līkst.

Nobrieduši augļi

Zaru rokās tvīkst.

Gatvēs kļavu lapas

Spilgti iedegas.

Laukos pilnas vārpas

Kupli zeltojas.

Vasariņa jaukā

Lēnām atvadās.

Drīzi rudens

Zemi pārstaigās.

Vasariņa jaukā

Lēnām atvadās.

Pati saule viņu

Projām vizinās.

Lai visiem skolas bērniem, viņu skolotājiem un vecākiem jauks un priecīgiem brīnumiem pilns jaunais 2016./2017.mācību gads!

Inguna Žogota

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top