Miķeļtirgus brīnumi05.10.2016

I.Gaiša Kokneses vidusskolā viena no noturīgākajām tradīcijām ir Miķeļtirgus... Tad vecāki kopā ar bērniem gādā par to, ko pārdot, mājās notiek cepšana un vārīšana, gatavošana... ir arī citādi brīnumi. Un vienmēr arī kāda čigāniete izstaigā pa tirgu un uzzīlē katram, kas vēlas, lielu laimi! Šogad, kā katru gadu, visvairāk bija saldumi! Daždažādi! Un tirgošanās notika ilgi! Līdz pēdējam pircējam...

I.Gaiša Kokneses vidusskolas informācija

I.Žogotas foto

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top