I.Gaiša Kokneses vidusskola OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā06.06.2017

2013.gada 3.decembrī visā pasaulē notika Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) rezultātu paziņošana. Šie rezultāti iegūti, analizējot četrus gadus ilgušā (2010-2013), 65 pasaules valstīs veiktā komplicētā pētījumā iegūtos salīdzinošos datus par 15 gadus vecu skolēnu kompetencēm. SSNP galvenā satura joma bija matemātika, bet pētījumā tika iekļautas arī dabaszinības un lasīšana. Pētījumā skolēnu zināšanas matemātikā noskaidrotas ciešā saistībā ar prasmi reflektēt par apgūto materiālu, novērtēt savas zināšanas un pieredzi, kā arī praktiski izmantot reālajās dzīves situācijās. SSNP piedalījās apmēram 510 000 skolēnu, kas pārstāvēja apmēram 28 miljonus piecpadsmitgadīgu skolēnu 65 dalībvalstīs; starp tiem 5 276 skolēni no 215 Latvijas skolām, t.sk. 27 Valsts ģimnāzijām un ģimnāzijām, 125 vidusskolām, 58 pamatskolām un 5 arodskolām. Programmas organizatori pēc nejaušās izlases principa izvēlējās 36 I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēnus. Katrs skolēns īpaši sagatavota SSNP testa administratora klātbūtnē 90 minūtēs izpildīja rakstiskus uzdevumus. Testu uzdevumu atbildes vērtēja speciāli izveidotas vērtētāju grupas saskaņā ar stingri noteiktām shēmām.

Katra dalībskola 3.decembrī ir saņēmusi savas skolas SSNP rezultātu apkopojumu pa jomām starptautiskajā un Latvijas skolu salīdzinājumā, kā arī tabulu, kurā ir fiksēti skolēnu vidējie sasniegumi.

Skolas ir sakārtotas ranga tabulā pēc vidējiem skolēnu sasniegumiem matemātikā. No 215 Latvijas skolām I.Gaiša Kokneses vidusskolai ar 528 punktiem ir 33. vieta ranga tabulā. Šis rezultāts ir augstāks gan par OECD valstu vidējo rezultātu (494 punkti), gan par Latvijas vidējo rezultātu (491 punkts), gan par Rīgas skolu rezultātu (509 punkti).

Oficiālā statistika liecina, ka vidējie sasniegumi matemātikā mūsu skolas skolēniem atpaliek no Ķīnas (Šanhaja - 613), Singapūras (573), Taivānas (560), Korejas (554), Japānas (536), Lihtenšteinas (535) skolēniem, tie nozīmīgi neatšķiras no Šveices (531), Nīderlandes (523) skolēnu vidējiem sasniegumiem.

Līdzīgi rezultāti ir arī dabaszinātnēs un lasīšanā. Dabaszinātnēs mūsu skolas skolēnu vidējais sasniegums ir 541 punkts (esam tikai aiz Ķīnas (Šanhaja - 580), Singapūras (551), Japānas (547) un Somijas (545), OECD valstīs 501 punkts, Latvijā 502 punkti, Rīgas skolās 515 punkti.

Lasīšanā mūsu skolas skolēnu vidējais sasniegums ir 500, OECD valstīs 496 punkti, Latvijā 489 punkti, Rīgas skolās 512 punkti.

Gan publiskotajos OECD starptautiskajos skolēnu novērtēšanas programmas secinājumos, gan arī masu mediju komentāros tiek minēts, ka skolēnu vidējie sasniegumi Latvijas laukos jūtami atpaliek no Rīgas un citu lielo Latvijas pilsētu skolām, ka palielinās plaisa starp Latvijas skolām. Mums prieks, ka I.Gaiša Kokneses vidusskolas skolēni ir konkurētspējīgi ar saviem vienaudžiem gan Latvijā, gan pasaulē. Par to liecina publiskotā starptautiskā OECD statistika.

Informācija sagatavota pēc

* „Latvija OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā 2012 – pirmie rezultāti un secinājumi”, Rīga 2013

* 3.decembra OECD Latvija konferencē saņemtajiem prezentācijas materiāliem

I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktors Māris Reinbergs

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top