Drukas resursa adrese: http://koknese.lv/gimenes_atbalsta_centrs_dzeguzite/balzams_dveselei__satiksanas_ar_draugiem
Drukas datums: 01:30:42 31.05.2020

Balzams dvēselei – satikšanās ar draugiem!17.09.2018

Kas ir balzams dvēselei? Pajautājiet to Ģimenes atbalsta centra "Dzeguzīte" vecļaudīm! Un viņi jums atbildēs – tas ir satikšanās prieks ar draugiem, kopīgi dziedātas dziesmas un māka negausties par dzīves likstām, bet uzsmaidīt vēl vienam dzīves rudenim. 13. septembrī Ģimenes atbalsta centrā "Dzeguzīte" pie pansijas iemītniekiem viesojās gaidīti ciemiņi no septiņām pieaugušo sociālās aprūpes iestādēm, lai kopā svinētu svētkus "Balzams dvēselei". Pirms desmit gadiem aizsāktā tradīcija sakuplojusi kā ābele rudenī pilniem zariem āboliem. Šajā dienā uz Iršiem ceļu mēroja seniori un darbinieki no Skrīveru novada pašvaldības aģentūras sociālās aprūpes centra "Ziedugravas", sociālās aprūpes centra "Pļaviņas", Ērgļu sociālās aprūpes centra "Kastaņas", Ērgļu novada sociālā aprūpes centra, pansionāta "Madliena", Ķeguma novada sociālās aprūpes centra "Senliepas" un Ogres pansionāta. ĢAC "Dzeguzīte" direktore Gaļina Kraukle teic, ka atsaucību iemantojušais pasākums katru gadu notiek vienā no pansionātiem, kurš iepriekšējā tikšanās reizē ieguvis ceļojošo kausu. Katru gadu pasākumam tiek izvēlēta konkrēta tēma, par kuru tiek gatavots mājasdarbs. Šajā reizē bija aicinājums sagatavot priekšnesumu, izmantojot latviešu tautas pasaku motīvus. Rosinot iejusties dienas noskaņā, atbraucējus glīti sapostajā pagalmā, kuru rotāja mājinieku veidotie rudens ziedu dekori, sagaidīja omulīgs pasaku lācis.

Atklājot pasākumu,  Gaļina Kraukle sirsnīgi sveica klātesošos ar ierašanos Iršos, bet Pērses sākumskolas skolotāja Madara dāvāja muzikālu sveicienu.

Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, uzrunājot pasākuma dalībniekus, uzsvēra, ka viens no pašvaldības uzdevumiem ir rūpēties par mūsu vecāko paaudzi. "Pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus pansijas ēkas renovācijā, lai  seniori varētu baudīt saulainu mūža novakari. Novēlu uz dzīvi raudzīties no gaišās puses. Šādas tikšanās reizes ir apliecinājums jūsu radošumam un dzīves priekam!" – sacīja pašvaldības vadītājs Dainis Vingris. Arī Iršu pagasta pārvaldes vadītāja Raina Līcīte novēlēja būt tikpat aktīviem un dzīvot ar prieka sajūtu. Skrīveru sociālās aprūpes centra "Ziedugravas" direktora vietniece Aija Svētiņa ir šī pasākuma krustmāte, jo ar viņas ierosmi pirmo reizi pirms desmit gadiem piedzima "Balzams dvēselei", lai kopā sasauktu uz svētkiem tuvākas un tālākas sociālās aprūpes iestādes. Ināras Mačuļskas akordeona pavadījumā "Ziedugravas" pārstāvji sveica klātesošos ar Zigfrīda Putniņa dziesmu "Upe Pērse". "Es jau no pagājušā gada tikšanās gaidīju šo dienu Iršos!" – atklāja Aija Svētiņa, kurai no darba gadiem Iršos saglabājušās skaistas atmiņas. Pansijas sociālā darbiniece Evija Millere aicināja mājiniekus pirmos atklāt savu sagatavoto priekšnesumu. Latviešu tautas pasakas "Vecīša cimdiņš" tēlos iejutās gan pansijas iemītnieki, gan darbinieki. Atraktīvi, asprātīgi un mūsdienīgi tika izstāstīta visiem labi zināmā pasaka. Skrīveru "Ziedugravas" iemītnieki Annas Sakses pasaku "Mežroze un Rītavējš" atklāja, ievijot stāstījumā, pazīstamu dziesmu melodijas. Arī pārējos priekšnesumos bija jūtams radošuma gars un teātra spēlēt prieks. Bija aizkustinoši vērot, kā darbinieki prata iesaistīt priekšnesumos arī tos, kuri pašiem grūti pārvietoties. Katram bija uzticēta sava loma, ar kuru aktieri tika lieliski galā. Tas neviļus lika arī novērtēt to milzīgo darbu un pacietību, ko pansiju darbinieki velta sirmgalvjiem ikdienā.

Ar aizrautību seniori piedalījās konkursā par latviešu tautas pasakām. Noslēgumā tika nolemts, ka pasākuma "Balzams dvēselei" ceļojošo kausu savā īpašumā līdz nākošajam gadam ieguvuši Ķeguma novada sociālās aprūpes centra "Senliepas" seniori. Pasākuma himna "Lai sasaucamies, lai dziedam!" skanēja kā apsolījums Dzeguzītes” pasaku lāča dāvātajos groziņos no šī pasākuma līdzi paņemt iegūto kopības sajūtu, radošas idejas un patiesu draudzību. Pansijas pagalmā izveidotajā foto stūrītī ar Latvijas valsts simtgadei veltītu noformējumu bija iespējams nofotografēties par atmiņu no jaukās ciemošanās Iršos.

ĢAC "Dzeguzīte" direktore Gaļina Kraukle teic paldies saviem kolēģiem par nesavtīgo darbu ikdienā, lai kopīgi  radītu skaistus svētkus!

Sarmīte Rode