Ielu un ceļu asfaltbetona seguma apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembām20.07.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju KND/TI/2018/39

Ielu un ceļu asfaltbetona seguma apstrāde  ar bitumena emulsiju un šķembām

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi Kokneses novada domes komunālajā nodaļā, 9.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: benita.pecina@koknese.lv līdz 2018. gada 27.jūlija plkst.15:00 

printēt Lasīt visu ziņu

Informatīvā stenda uzstādīšana13.07.2018


Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā  Informatīvā stenda uzstādīšana Vērenes ielā 1, Koknesē

ELFLA projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveidei pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra” Nr.17-04-AL08-A019.2201-000004 ietvaros KND/TI/2018/37

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 27. jūlijs plkst. 12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

Pielikumā:

1) Instrukcija

2)1.pielikums - paskaidrojuma raksts

2) 2.pielikums uz - pieteikums


printēt

Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē13.06.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju KND/TI/2018/36 

Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome,; adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2018. gada 20.jūnija plkst.16.00 

printēt Lasīt visu ziņu

Viduslaiku moku rīku izgatavošana31.05.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Viduslaiku moku rīku izgatavošana”

 Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, KND/TI/2018/35

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 8.jūnijs plkst. 12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

Pielikumā:

1) Instrukcija

2) Pretendenta pieteikums (2. pielikums)

3) Finanšu piedāvājums (3.pielikums)

printēt

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana Iršu pagastā28.05.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana  Iršu pagastā

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@koknese.lv līdz 2018. gada 11.jūnija plkst.16.00

IEINTERESĒTO PERSONU SAPULCE UN OBJEKTA APSEKOŠANA NOTIKS 2018.gada 5.jūnijā, plkst.10:00 Iršu pagasta pārvaldē   

printēt Lasīt visu ziņu

“Garīgās veselības diena “SEV”18.05.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Garīgās veselības diena “SEV” (pozīcija Nr. 13.2.1.10) nodrošināšanu un vadīšanu, Garīgā (psihiskā) veselība, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019, KND/TI/2018/33)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.maijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr. 2 un Nr. 3

printēt

“Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu, kopšanas pasākumu apskatu un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu”18.05.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu, kopšanas pasākumu apskatu un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu”  projekta Nr. LLI-313 „Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" (4SeasonsParks) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.maijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.3 un Nr. 3 šeit


 


 

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top