Ūdens vingrošana grūtniecēm05.12.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Ūdens vingrošana grūtniecēm” (pozīcija Nr. 13.2.1.3) vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/55)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.decembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr.1 un Nr.2

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

Skaidrības diena04.12.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākuma “Skaidrības diena” (pozīcija Nr. 13.1.1.2) vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/54)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 12.decembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr.1 un Nr.2

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.printēt

Ikdienas aktivitāte – veselības pamats03.12.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Ikdienas aktivitāte – veselības pamats” (pozīcija Nr. 13.2.1.11) telpu nomu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/53)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.decembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr.1 un Nr.2

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt

Ēku nojaukšana Kokneses pagastā 21.11.2018

Kokneses novada dome izsludina cenu aptauju „Ēku nojaukšana Kokneses pagastā”, ID Nr. KND/TI/2018/52

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 30.novembrim plkst. 12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu dace.svetina@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 14.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

printēt Lasīt visu ziņu

Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai08.11.2018

Kokneses novada dome izsludina cenu aptauju „Lielformāta āra spēļu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai”, Nr. KND/TI/2018/44

Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana"

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 13.novembrim plkst. 16:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Kontaktpersona - Māra Bitāne, e-pasts mara.bitane@koknese.lv, tālrunis 20499940

Instrukcija

Finanšu piedāvājuma forma

printēt

Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā, Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība08.11.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē “Dzīvokļu pārbūve, teritorijas labiekārtošana ēkai “Madaras”, Iršos, Iršu pagastā,  Kokneses novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.

 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros,  KND/TI/2018/51

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 16. novembris plkst.12:00

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv  

 Pielikumā:

1) Instrukcija uz 19 lp.

2) Pretendenta pieteikums (2.pielikums) uz 2 lp.

3) Veidne informācijai par pieredzi projektēšanā(3.pielikums) uz 1 lp.

4) Līguma izpildē piesaistītā būvspeciālista CV(4.pielikums) uz 1 lp.

5) Finanšu piedāvājums (5.pielikums) uz 1 lp.

6) Inventarizācijas lieta uz 19 lp.

7) Plānotais telpu plānojums uz 1 lp.

printēt

“Psiholoģiskas lekcijas” nodrošināšana un vadīšana26.10.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par lekciju “Psiholoģiskas lekcijas” (pozīcija Nr. 13.2.1.9) nodrošināšanu un vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/49)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2.novembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikums Nr.2 un Nr.3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top