Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Katedras veida informācijas stenda izgatavošana un piegāde Kokneses viduslaiku pilsdrupās

20.09.2019

eraf_logo_5.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Katedras veida informācijas stenda izgatavošana un piegāde Kokneses viduslaiku pilsdrupās, projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros,KND/TI/2019/26.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 4.oktobra plkst.15:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

 Instrukcija

1.pielikums - Tehniskā specifikācija

2.pielikums  - Pretendenta pieteikums

3. pielikums - Finanšu piedāvājums

4.pielikums - Izvietojums

 

Ielu apgaismojuma izbūve Iršu pagastā

12.08.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/24, “Ielu apgaismojuma izbūve gar autoceļu V922 Vecbebri - Irši no mājām “Saulstari” līdz mājām “Ābelītes”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 19.augusta plkst.13.00

Lasīt visu ziņu

Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde

18.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/20, 

 “Virszemes nokrišņu un jumtu noteču ūdeņu savākšanas un novadīšanas projekta izstrāde”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 8.jūlija plkst.13.00 

Lasīt visu ziņu

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide (PRECIZĒTS)

14.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/22, “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 25.jūnija plkst.16.00

Lasīt visu ziņu

Garīgās veselības diena SEV

12.06.2019

logo_vp.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Garīgās veselības diena SEV” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/21)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.jūnijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikums Nr. 2 un Nr. 3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana

04.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494  izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/19 ,

“Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 12.jūnija plkst.16.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 19.augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.  

Lasīt visu ziņu

Koka ķekatu izgatavošana (atkārtota)

27.05.2019

latlit_logo_lat_full_rgb.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Koka ķekatu izgatavošana" Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros, tirgus izpēte Nr. KND/TI/2019/18.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2019. gada 3. jūnijs plkst. 18:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

INSTRUKCIJA

Finanšu piedāvājums

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top