Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni01.03.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/8)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 8.marts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt

Bruģa ierīkošana PII Bitīte teritorijā26.02.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/7 , “Bruģa ierīkošana PII Bitīte teritorijā”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 5.martam plkst.16.00

printēt Lasīt visu ziņu

Nāc un izmēģini tipa nodarbību “Vingrošana Enerģijai” vadīšana22.02.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par “Nāc un izmēģini tipa nodarbību “Vingrošana Enerģijai” vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/6)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 1.marts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

INSTRUKCIJA

Pielikums Nr.3 un Nr.4

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

Ģimenes veselības diena19.02.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Ģimenes veselības diena” (pozīcija Nr. 13.2.1.14) nodrošināšanu un vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/5)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.februāris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv 

Instrukcija

Pielikums Nr.3 un Nr.4

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

Būvprojekta izstrāde ūdenstorņa jumta seguma un konstrukciju nomaiņai Bebru pagastā12.02.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Būvprojekta izstrāde ūdenstorņa jumta seguma un konstrukciju nomaiņai Bebru pagastā“, Nr. KND/TI/2019/4

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2019.gada 25.februāris plkst.12.00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu dace.svetina@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 14.kabinetā, līdz iepriekšminētajam termiņam).

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa, tālr. 283553814, 65133638, e-pasts dace.svetina@koknese.lv,

Kontaktpersona par projektēšanas uzdevumu: Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs Juris Bārs tālr. 26411238, e-pasts juris.bars@koknese.lv

Pieteikums

Prasības

Projektēšanas uzdevums

Līguma projekts


printēt

Pianīna piegāde un uzstādīšana Kokneses Mūzikas skolai09.01.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā „Pianīna piegāde un uzstādīšana Kokneses Mūzikas skolai”  projekta „Kokneses Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana" Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros Nr. KND/TI/2019/1

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 17.janvārim plkst. 16:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu mara.bitane@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Piedāvājuma forma

Instrukcija

printēt

Ārstnieciskā vingrošana ūdenī iedzīvotājiem12.12.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Ārstnieciskā vingrošana ūdenī iedzīvotājiem” (pozīcija Nr. 13.2.1.15) vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/57)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.decembris plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

INSTRUKCIJA

Pielikumi Nr.1 un Nr.2

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top