Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide (PRECIZĒTS)14.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/22, “Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveide”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 25.jūnija plkst.16.00

printēt Lasīt visu ziņu

Garīgās veselības diena SEV12.06.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Garīgās veselības diena SEV” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/21)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.jūnijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikums Nr. 2 un Nr. 3

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt

Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana04.06.2019

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494  izsludina cenu aptauju KND/TI/2019/19 ,

“Kokneses novada domes priekšlaukuma labiekārtošana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2019. gada 12.jūnija plkst.16.00

Būvdarbu veikšanas vieta –  Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV–5135

Būvdarbu veikšanas laiks – no 2019.gada 1.jūlija līdz 19.augustam (nodošana ekspluatācijā)

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Būvnormatīviem.  

printēt Lasīt visu ziņu

Koka ķekatu izgatavošana (atkārtota)27.05.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē "Koka ķekatu izgatavošana" Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 "Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros, tirgus izpēte Nr. KND/TI/2019/18.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2019. gada 3. jūnijs plkst. 18:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

INSTRUKCIJA

Finanšu piedāvājums

printēt

Koka ķekatu izgatavošana29.04.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē „Koka ķekatu izgatavošana” Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.LLI-211 „Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana" ietvaros, tirgus izpēte Nr. KND/TI/2019/17.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  - 2019. gada 7.maijs plkst. 17:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas projektu vadītāja Sandija Svarupa, e-pasts sandija.svarupa@koknese.lv, tālr. 65133636, 20499940

INSTRUKCIJA

Finanšu piedāvājums

 

printēt

Jaunaudžu retināšana02.04.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties Tirgus izpētē “Jaunaudžu retināšana”, projekta “Mežu ekoloģiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada domes jaunaudzēs” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas apakšpasākuma „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” ietvaros, KND/TI/2019/12

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 12. aprīlim plkst.12:00

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv   

Instrukcija

Finanšu piedāvājums

printēt

Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem02.04.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Jauniešu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem” nodrošināšanu un  vadīšanu 2019.gadā, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2019/13)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 9.aprīlis plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

INSTRUKCIJA

PIELIKUMI

Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

printēt
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top