Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Fasādes remontdarbi Vecbebru tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai

30.04.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/10, “Fasādes remontdarbi Vecbebru tehnikuma dienesta viesnīcas ēkai”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 11.maija plkst.12.00

Lasīt visu ziņu

Kokneses novada pašvaldības un tās iestāžu transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

27.03.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/9 ,

“Kokneses novada pašvaldības un tās iestāžu transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 3. aprīļa plkst.12.00

Lasīt visu ziņu

Kokneses novada pašvaldības īpašuma apdrošināšana

27.03.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/8 ,

“Kokneses novada pašvaldības īpašuma apdrošināšana”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 3. aprīļa plkst. 12.00

Lasīt visu ziņu

Sporta kameru komplektu piegāde

25.02.2020

zivis.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Sporta kameru komplektu piegāde” projekta “Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novadā” ietvaros, Zivju fonda atbalsta pasākuma “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ietvaros, KND/TI/2020/7

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 3. martam plkst. 12:00., sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu ieva.rusina@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam).

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija un tehniskā specifikācija    Pielikums Nr.2Būvuzraudzības pakalpojumi

13.02.2020

kopa_logo.jpgKOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/6, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotas atjaunošanas Austrumu ielā 11, Koknesē būvuzraudzība”.  Projekta Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, 14.kabinets, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi norādītajā adresē vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz dace.svetina@koknese.lv  līdz 20.02.2020., plkst. 13:00. Informācija pa tālruni 28355381.

Lasīt visu ziņu

1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana

30.01.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/4 ,

“1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana (Posms Astarte - Māras iela)”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februārim plkst.13.00

Lasīt visu ziņu

Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana

27.01.2020

kopa_logo.jpgKOKNESES ROMAS KATOĻU DRAUDZE, reģistrācijas Nr. 90000302022 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/3, “Kokneses Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes baznīcas vienkāršotā atjaunošana Austrumu ielā 11, Koknesē”

Projekts Nr.19-04-AL08-A019.2202-000008 "Kokneses Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas vienkāršota atjaunošana" tiek īstenots "Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas LEADER 2014.-2020.gadam pieejas īstenošanai 19.2. apakšpasākuma "Darbības īstenošana ar sabiedrības vietējās attīstības stratēģiju" 19.2.1. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 10.februāra plkst.16.00

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top