Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā

03.07.2020

logo_arst_vin.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Ārstnieciskā vingrošana fizioterapeita pavadībā” vadīšanu, ESF projekta “Koknese-veselīgākā vide visiem!” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2020/16)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2020.gada 10.jūlijs plkst.12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65128569, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

 Instrukcija un Tehniskā specifikācija

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem!” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

No Varjagiem uz Grieķiem” Kokneses novadā popularizēšana – informatīvi izglītojošas kampaņas nodrošināšana

11.06.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/14, "Laivu parka kompleksa “No Varjagiem uz Grieķiem” Kokneses novadā popularizēšana – informatīvi izglītojošas kampaņas nodrošināšana", projekta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam projekta Nr.ENI-LLB-3-410 „Senā tirdzniecības ceļa “No varjagiem uz grieķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tūrisma produktā" 

Lasīt visu ziņu

1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana 2.kārta

01.06.2020

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494 izsludina cenu aptauju KND/TI/2020/13 ,

“1905.gada ielas gājēju celiņa bruģa seguma ierīkošana 2.kārta (Posms Dzeņu iela - Stacijas iela)”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 8.jūnija plkst.13.00 

Lasīt visu ziņu

Malkas šķūņa būvniecība dzīvojamai mājai 1905.gada ielā 5, Koknesē

27.05.2020

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 48703001147 izsludina cenu aptauju Nr. KKP2020/3, „Malkas šķūņa būvniecība dzīvojamai mājai 1905.gada ielā 5, Koknesē, Kokneses novads”

 Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” lietvedei (trešajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2020.gada 10.jūnija plkst. 10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu.

Lasīt visu ziņu

Jumta lietus ūdens tekņu un noteku piegāde Kokneses sporta centra ēkai

20.05.2020

Kokneses sporta centrs izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/12 , “Jumta lietus ūdens tekņu un noteku piegāde Kokneses sporta centra ēkai”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses sporta cents, adrese: Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: sportacentrs@koknese.lv līdz 2020. gada 29.maija plkst.12.00

Lasīt visu ziņu

Jumta seguma atjaunošana

13.05.2020

SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 48703001147 izsludina cenu aptauju Nr. KKP2020/2Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Blaumaņa ielā 30, Koknesē

Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” lietvedei (trešajā stāvā), iesniedzot tos līdz 2020.gada 27.maija plkst. 10.00 personīgi, atsūtot ar kurjeru vai ar ierakstītu vēstuli pa pastu. 

Lasīt visu ziņu

Administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņa Vecbebros

07.05.2020

Kokneses novada dome, reģ.nr. 90000043494 , izsludina cenu aptauju Nr. KND/TI/2020/11 , “Administratīvās ēkas jumta seguma nomaiņa, Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā”

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi 14.kabinetā vai elektroniski (ieskenētu ar oriģināliem parakstiem) uz e-pastu: dace.svetina@koknese.lv līdz 2020. gada 14.maija plkst.12.00

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top