faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem27.05.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494, Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113, izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Ūdens apgādes sistēmas izbūve Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciemā” ieviešanai,

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā - IEPIRKUMI.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2016.gada 27.jūnijs - 2016.gada 26.augusts, līdz būves nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu un būvuzraudzības līguma noslēgšanas laiks ir līdz 2016.gada 20. jūnijam.

printēt Lasīt visu ziņu

Tehniskā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi” ekspertīze19.05.2016

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.LV90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„Tehniskā projekta „Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi” ekspertīze”

printēt Lasīt visu ziņu

Bebru stadiona ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana04.04.2016

Biedrības “Bites” cenu aptauja projekta “Kokneses novada Bebru stadiona ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana” būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai.

printēt Lasīt visu ziņu

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem07.03.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Ūdensvada izbūve Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, Kokneses novadā” ieviešanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā - IEPIRKUMI.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

printēt Lasīt visu ziņu

Teritorijas attīstības meta izstrāde Kokneses viduslaiku pilsdrupām18.01.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„Teritorijas attīstības meta izstrāde Kokneses viduslaiku pilsdrupām”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2016. plkst. 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kokneses novada dome, 11.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai elektroniski uz mara.bitane@koknese.lv līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

• juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija,

• kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija,

• finanšu piedāvājums (tāme).

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga rakstura darbus (attīstības meta, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde utml.) citiem kultūras mantojuma objektiem Latvijā un nepieciešamības gadījumā spēj iesniegt Pasūtītājam apliecinājumus un atsauksmes par šādu darbu kvalitatīvu veikšanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumiem03.06.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Kokneses novada Bebru stadiona tribīņu rekonstrukcija” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā – Pašvaldība > Publiskie iepirkumi no 01.01.2014 > būvdarbi 14000-170000 EUR > Stadiona tribīņu rekonstrukcija.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

printēt Lasīt visu ziņu

Cenu aptauja - Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta ieviešanai09.03.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” ieviešanai.

Būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši iepirkuma procedūras „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” nolikumam un Tehniskai specifikācijai, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļa – Pašvaldība /publiskie iepirkumi /būvdarbi 14000 – 70000 EUR /ūdensvada rekonstrukcija un izbūve.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

printēt Lasīt visu ziņu
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top