faceboktwitter
lapas galvaKokneses novads

Teritorijas attīstības meta izstrāde Kokneses viduslaiku pilsdrupām18.01.2016

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

„Teritorijas attīstības meta izstrāde Kokneses viduslaiku pilsdrupām”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.01.2016. plkst. 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kokneses novada dome, 11.kab., adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV – 5113. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai elektroniski uz mara.bitane@koknese.lv līdz norādītajam termiņam.

Piedāvājumu iesniedz juridiska persona.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

• juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija,

• kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopija,

• finanšu piedāvājums (tāme).

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: Pretendents pēdējo piecu gadu laikā ir veicis līdzīga rakstura darbus (attīstības meta, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde utml.) citiem kultūras mantojuma objektiem Latvijā un nepieciešamības gadījumā spēj iesniegt Pasūtītājam apliecinājumus un atsauksmes par šādu darbu kvalitatīvu veikšanu.

printēt Lasīt visu ziņu

Cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumiem03.06.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam “Kokneses novada Bebru stadiona tribīņu rekonstrukcija” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļā – Pašvaldība > Publiskie iepirkumi no 01.01.2014 > būvdarbi 14000-170000 EUR > Stadiona tribīņu rekonstrukcija.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

printēt Lasīt visu ziņu

Cenu aptauja - Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta ieviešanai09.03.2015

Kokneses novada dome, reģ. nr. 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113,

izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” ieviešanai.

Būvuzraudzība tiek veikta atbilstoši iepirkuma procedūras „Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciema ūdensvadu rekonstrukcija un izbūve” nolikumam un Tehniskai specifikācijai, skat. Kokneses novada mājas lapā sadaļa – Pašvaldība /publiskie iepirkumi /būvdarbi 14000 – 70000 EUR /ūdensvada rekonstrukcija un izbūve.

Pakalpojuma sniegšanas vieta: Kokneses novada Bebru pagasta Vecbebru ciems.

printēt Lasīt visu ziņu

(Atkārtota cenu aptauja) Būvuzraudzība Daces Graudas ģimenes ārstes prakses telpu remontam10.05.2013

 • Līguma priekšmets: Būvuzraudzība ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/099 ietvaros.
 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 17.05.2013.
 • Paziņojums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
 • Lēmums: šeit
printēt

(Atkārtota cenu aptauja) Telpu vienkāršota renovācija un pandusa izbūve30.04.2013

 • Līguma priekšmets: Ģimenes ārstes prakses telpu vienkāršota renovācija projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstes praksē” ietvaros.
 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 10.05.2013.
 • Paziņojums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
 • Būvprojekts: šeit
 • Lēmums: šeit
printēt

Būvuzraudzība Daces Graudas ģimenes ārstes prakses telpu remontam05.04.2013

 • Līguma priekšmets: Būvuzraudzība ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārstaes praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/099 ietvaros.
 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.04.2013.
 • Paziņojums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
printēt

Būvuzraudzība Andas Elstes ģimenes ārsta prakses telpu remontam05.04.2013

 • Līguma priekšmets: Būvuzraudzība ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē”, Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/151 ietvaros.
 • Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 12.04.2013.
 • Paziņojums: šeit
 • Darbu apjomi: šeit
printēt
Sazinies ar Kokneses novada domi
Pasākumu kalendārs
<>
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top