Ūdens vingrošana grūtniecēm15.03.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā nodarbību “Ūdens vingrošana grūtniecēm” nodrošināšanai un vadīšanai 2018.gadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019 “Koknese-veselīgākā vide visiem” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 23.marts plkst.12:00.

printēt Lasīt visu ziņu

Ārstnieciskā ūdens vingrošana Kokneses novada iedzīvotājiem12.03.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ārstnieciska vingrošana ūdenī iedzīvotājiem” (pozīcija Nr. 13.2.1.15) nodarbību nodrošināšana un vadīšana 2018.gadā, Fiziskā aktivitāte, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/13) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 19.marts plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

printēt

Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni09.03.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Aktīvi, zinoši un veseli Kokneses novada bērni” (pozīcija Nr.13.2.1.13) nodarbību nodrošināšana un vadīšana 2018.gadā, Fiziskā aktivitāte, veselīgs uzturs, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/12) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.marts plkst.12:00.

printēt Lasīt visu ziņu

Ārstu dienas – PSIHIATRS / NARKOLOGS06.03.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ārstu dienas –  PSIHIATRS / NARKOLOGS” (pozīcija Nr.13.1.1.1) nodarbību nodrošināšana un vadīšana,  Slimību profilakse, seksuālā un reproduktīvā veselība, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/11) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15.marts plkst.12:00

printēt Lasīt visu ziņu

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem21.02.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Koknese novads. LV – 5113, izsludina cenu aptauju:

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdensapgādes tīklu būvdarbiem projekta „ Ūdensvada posma atjaunošana no ūdenstorņa līdz Lattelecom sakaru konteineram Vecbebri, Kokneses novads” ieviešanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, skatīt -Kokneses novada mājas lapā sadaļā - IEPIRKUMI.

printēt Lasīt visu ziņu

Ārstu dienas – ONKOLOGS07.02.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Ārstu dienas – ONKOLOGS” (pozīcija Nr.13.1.1.1) nodarbību nodrošināšana un vadīšana,  Slimību profilakse, seksuālā un reproduktīvā veselība, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/8) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 23.februāris plkst.12:00

printēt Lasīt visu ziņu

Pieaugušo izglītošana par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz bērnu/jauniešu veselību31.01.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Pieaugušo izglītošana par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz bērnu/jauniešu veselību” (pozīcija Nr.13.1.1.3) nodarbību nodrošināšana 2018.gadā, Atkarību mazināšana, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/7) 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 9.februāris plkst.12:00

printēt Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top