Lapas karte
AA+A++
A AAA

Cenu aptaujas

Viduslaiku moku rīku izgatavošana

31.05.2018

untitled.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Viduslaiku moku rīku izgatavošana”

 Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, KND/TI/2018/35

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 8.jūnijs plkst. 12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

Pielikumā:

1) Instrukcija

2) Pretendenta pieteikums (2. pielikums)

3) Finanšu piedāvājums (3.pielikums)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana Iršu pagastā

28.05.2018

Kokneses novada dome, reģ. Nr.LV 90000043494

Adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Izsludina cenu aptauju:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienas pastiprināšana  Iršu pagastā

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Kokneses novada dome, adrese: Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, LV-5113. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai elektroniski (ieskenētu, ar oriģināliem parakstiem vai ar elektronisko parakstu) uz e-pastu: dome@koknese.lv līdz 2018. gada 11.jūnija plkst.16.00

IEINTERESĒTO PERSONU SAPULCE UN OBJEKTA APSEKOŠANA NOTIKS 2018.gada 5.jūnijā, plkst.10:00 Iršu pagasta pārvaldē   

Lasīt visu ziņu

“Garīgās veselības diena “SEV”

18.05.2018

logo_2.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par pasākumu “Garīgās veselības diena “SEV” (pozīcija Nr. 13.2.1.10) nodrošināšanu un vadīšanu, Garīgā (psihiskā) veselība, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019, KND/TI/2018/33)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.maijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija

Pielikumi Nr. 2 un Nr. 3

“Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu, kopšanas pasākumu apskatu un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu”

18.05.2018

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Kokneses parka dendroloģiskā inventarizācija ar koku stāvokļa novērtējumu, kopšanas pasākumu apskatu un bioloģiskās daudzveidības novērtējumu”  projekta Nr. LLI-313 „Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos" (4SeasonsParks) ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 25.maijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.3 un Nr. 3 šeit


 


 

Mēs katrs varam radīt brīnumus!

08.05.2018

logo_veseliga_pasvad.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Mēs katrs varam radīt brīnumus!” 

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 15.maijs plkst. 12:00.

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

 Pielikumā:

1) Instrukcija uz 4 lp.

2) 2.pielikums uz 1 lp.

Es, profesiju pētnieks

23.04.2018

logo_nap.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā “Es, profesiju pētnieks” 

 Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018. gada 27. aprīlim plkst.12:00

 Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla, tālr. 27097953, 65133636, e-pasts anda.mikala@koknese.lv

 Pielikumā:

Instrukcija

2.pielikums

 

Ārstu dienas - GINEKOLOGS

23.04.2018

logo_veseliga_pasvad.jpgKokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā par nodarbību “Ārstu dienas - GINEKOLOGS” (pozīcija Nr. 13.1.1.1) nodrošināšanu un vadīšanu, Slimību profilakse, seksuālā un reproduktīvā veselība, ESF Projekts “Koknese-veselīgākā vide visiem” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/019,  KND/TI/2018/28)  ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2.maijs plkst.12:00.

Kontaktpersona par piedāvājumu iesniegšanu: Kokneses novada domes projektu vadītāja Ieva Rusiņa, tālr. 27298666, 65133636, e-pasts ieva.rusina@koknese.lv

Instrukcija: šeit

Pielikums Nr.2 un Nr.3: šeit

 Projekts „Koknese-veselīgākā vide visiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/019) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

 

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top