Stilizētu viduslaiku tērpu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai Kokneses viduslaiku pilsdrupās21.10.2019

Kokneses novada dome aicina piedalīties cenu aptaujā "Stilizētu viduslaiku tērpu izgatavošana Kokneses novada tūrisma piedāvājuma dažādošanai Kokneses viduslaiku pilsdrupās", Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 ietvaros, identifikācijas Nr. KND/TI/2019/27.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 4.novembrim, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

Pieteikums

Instrukcija

Tehniskā specifikācija

Vizualizācija

Pieredzes apliecinājums

Finanšu piedāvājums

Līguma paraugs

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top